Gruppeliv i Sampension

Din gruppelivsforsikring dækker, hvis du bliver kritisk syg.

Hvis du får en kritisk sygdom, kan du få udbetalt 100.000 kroner. 

Der er ingen krav til, hvordan du bruger pengene. Det kan for eksempel være til ekstra hjælp i hverdagen, forkælelse, frikøb af et familiemedlem eller ven, eller opfyldelse af et brændende ønske. 
  
Forsikringssummen ved dødsfald er 450.000 kroner. Har du børn under 18 år, er der 30.000 kroner pr. barn ved din død.   

Gruppeliv som overenskomstansat?

Er du overenskomstansat, har du gruppeliv i Sampension.  Du skal ringe til Sampension på telefon 7733 1877 og tale med en pensionsrådgiver i skadesafdelingen og bede om en ansøgning vedrørende kritisk sygdom.

Gruppeliv som tjenestemænd?

Er du tjenestemand, har du en tilsvarende, men ikke nødvendigvis fuldstændig enslydende, ordning i Forenede Gruppeliv (FG). Du kan kontakte FG på 39 16 78 00.

Hvem er mine nærmeste pårørende?

Udbetalingen sker til dine nærmeste pårørende. Det betyder, at pengene udbetales til en af disse personer i den nævnte rækkefølge: 

  • Din ægtefælle eller din registrerede partner 

  • Din samlever (hvis I bor sammen og har barn, har haft barn eller venter barn sammen, eller hvis I har boet sammen i et ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet) 

  • Dine livsarvinger (dvs. dine børn, børnebørn osv.) 

  • Dine arvinger ifølge dit testamente 

  • Dine arvinger ifølge arveloven

Hvis du er kommet med i forsikringen før 1. januar 2008, regnes din samlever dog ikke som "nærmeste pårørende", medmindre dette er særligt aftalt for netop din gruppelivsaftale, eller du har ændret begunstigelsen efter 1. januar 2008.

Begunstigelseserklæring

Hvis du ønsker at indsætte en anden som nærmeste pårørende, kan du lave en begunstigelseserklæring. 
 
Det gør du hos forsikringsselskabet, altså enten Sampension eller FG.

Hvad er kritisk sygdom?

Det er forsikringsselskabet, som behandler og afgør din ansøgning om udbetaling af forsikringssum for kritisk sygdom. 
  
Her er nogle eksempler på dækkede kritiske sygdomme: 

  • Kræft 

  • Blodprop i hjertet eller hjernen 

  • Parkinsons sygdom  

  • Blindhed  

  • Døvhed