Redaktionsudvalget

LANDSBY-GRAVEREN er medlemsblad for Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Her kan du se redaktionen bag bladet.

Bladet udkommer den 5. i hver måned til alle medlemmer.
Artikler og meddelelser der ønskes optaget i næste nummer af bladet, må være redaktionen i hænde senest den 15. i måneden forud. Fristen bedes venligst overholdt.

Redaktion:
John Lykkedal  (ansvarshavende)
Sekretariatet, Hjulmagervej 8A, 7100 Vejle
Tlf. 75 34 17 77

ARTIKLER I LANDSBYGRAVEREN
Er der nogle medlemmer som kunne tænke sig at skrive en artikel i blade, men ikke syntes at man selv kan, er I velkommen til at få vores tilknyttede journalist til at sætte artiklen.

Henvendelse herom kan rettes til sekretariatet på kontor@fakk.dk, som så vil anmode vor journalist om at kontakte jer.

Med venlig hilsen
Redaktionen
John Lykkedal

Medarbejder profilbillede
Formand

John Lykkedal

Lykkedalsvej 1,
5853 Ørbæk

Medarbejder profilbillede
Næstformand

Gitte Skøtt

Garnisonsvej 33
930 Randers NØ

Medarbejder profilbillede
Forbundskasserer

Jan Bjergene Christensen

Løthvej 101,
9870 Sindal

Har du ikke modtaget Landsbygraveren før den 15. i måneden, kan du meddele dette direkte til vores distributør her .

De vil så sende bladet ud igen. Husk at Landsbygraveren ikke udkommer i august måned 2024.