12. maj 2024

Man kommer længst med dialog og gensidig tillid

Efter 12 år som formand for FAKK træder Bjarne Rødkjær tilbage og bliver pensionist. Han overlader en velfungerende fagforening til sin efterfølger.

Billede til nyheden Man kommer længst med dialog og gensidig tillid
Bjarne har snart kørt sin sidste tur med græsslåmaskinen på kirkegården ved Sct. Hans Kirke.

Kombinationen af det kirkelige og det frie udendørs liv har betydet, at Bjarne Rødkjær fandt sit ønskejob i 1995, hvor han blev ansat som kirkegårdsleder ved Sct. Hans Kirke i Hjørring. 

Der gik kun få måneder, fra han tiltrådte, til han blev valgt som tillidsrepræsentant og kom ind i den lokale FAKK-bestyrelse.

”Jeg er sådan en, som altid har blandet mig. Jeg vil gerne være med til at sætte mit præg på tingene. Og der er sket meget på fagforeningsområdet. Langt fra alt er min fortjeneste, men jeg har været med til at skubbe på en udvikling, som betyder, at vi står et rigtig godt sted i dag,” siger Bjarne Rødkjær. 

I mål kommer man aldrig, for både arbejde og fagligt arbejde udvikler sig hen over årene. Men nogen skal skubbe til udviklingen og søge forbedringerne. 

Et godt grundlag for overenskomst

Den afgående formand forklarer, at de første år efter, at han ved kampvalg blev valgt som næstformand i 2008, var hektiske, men også meget spændende. Der skulle laves en overenskomst til erstatning for de hidtidige tjenestemandslignende vilkår, styret af regulativer. Bjarne blev kort efter sendt til Kirkeministeriet sammen med den nyvalgte formand Jørgen Højbjerg Andersen for at forhandle. 

”Det var en lang og sej kamp, men vi fik i 2010 aftalt en udmærket overenskomst, som faktisk stadig fungerer som skabelon for de nuværende aftaler. Jeg lærte meget af processen, ikke mindst at det er meget vigtigt, at de kirkeansattes organisationer arbejder sammen.” 

”Vores gode samarbejde er fortsat, og vi holder for eksempel møder sammen for at afstemme vores ønsker og krav, inden vi går til møde i Kirkeministeriet og andre instanser.”

”I det hele taget er jeg overbevist om, at man kommer længst med samarbejde, dialog og gensidig tillid. Det mærker jeg i overenskomstforhandlingerne, hvor vi selvfølgelig har andre ønsker end ministeriet. Men der er et åbent forhandlingsklima med gensidig forståelse og respekt. Derved har vi lettere ved at få noget igennem, end hvis vi havde stået på barrikaderne med knyttede næver,” siger Bjarne Rødkjær. 

Selvstændighed i et større fællesskab

I 2021 blev FAKK en del af Serviceforbundet, og i 2023 flyttede FAKK og Danmarks Kirketjenerforening til nye lokaler i Vejle, hvor Danmarks Kordegneforening har lejet sig ind. 

Bjarne Rødkjær går ind for selvstændighed med styrke i fællesskabet. 

”Vi har fået meget store fordele af at være en selvstændig del af Serviceforbundet, og vi har ligeledes fordele af at dele sekretariat med kirketjenerne og have kordegnene tæt på. Faktisk havde jeg gerne set et tættere samarbejde med endnu flere kirkeorganisationer, men det kan være, det kommer engang i fremtiden.”

”Vi er jo netop ikke blevet opslugt i det store fællesskab. Der er kort vej fra medlem til lokalafdeling, og vi kender alt til gravernes arbejdsliv. Vi forhandler selv vores overenskomster, og sådan skal det blive ved med at være. På den måde kan vi sætte vores aftryk på det, som er specielt for os, for vi arbejder jo alle sammen inden for faget,” siger Bjarne Rødkjær.

Arbejdsmiljøet har været en hjertesag

FAKK’s formand kom i arbejdsmiljørådet, da han var næstformand. Og arbejdsmiljøet har Bjarne holdt fast ved. Han blev formand for den styregruppe, der skulle oprette en selvstændig rådgivning, og det blev til FAR – Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning. 

”Det var nogle vanskelige forhandlinger, blandt andet i forhold til præsternes status. Det endte med, at præsterne er repræsenteret af A-siden, altså arbejdsgiverne. Der er stadig meget at arbejde med for at sikre et godt arbejdsmiljø, men det er efter min mening helt afgørende, at vi har et uvildigt råd, som skal med ind over rammerne for arbejdsmiljøet,” forklarer Bjarne Rødkjær.

Pensionist – og hvad så?

Den 1. juni har den afgående formand udført det sidste arbejde på kirkegården og har sagt farvel til kollegerne. På delegeretmødet 11. juni træder han tilbage og overlader tøjlerne til en ny formand for FAKK. 

”Jeg har ikke bestemt, hvad der skal ske fremover. Det skal have tid til at modnes. Min kone Birthe, som er medhjælper på samme kirkegård, stopper også. Så pakker vi campingvognen og kører til Lofoten uden en bestemt dato for hjemrejsen.”

”Her får vi god tid til at tale om, hvad vores nye liv skal indeholde. Vi har 4 børn og 7 børnebørn, så vi skal bruge tid på dem, men hvad der ellers skal ske, må tiden vise. Vi har ikke travlt,” slutter Bjarne Rødkjær.

Faktaboks om Bjarne Rødkjær

Bjarne Rødkjær har arbejdet med meget forskelligt, inden han 1. april 1995 blev ansat som kirkegårdsleder ved Sct. Hans Kirke, Hjørring. Han har blandt andet både været rengøringsassistent og selvstændig landmand.

Her godt 29 år senere går han på pension og fratræder som formand for FAKK.

I 2008 skulle der være valg til forbundsledelsen på delegeretmødet, og her blev Bjarne valgt som næstformand. I 2012 blev han valgt som formand.

Relaterede nyheder