21. apr. 2024

Vi skal vise, hvorfor det er vigtigt at bevare os ude på kirkegårdene

Gitte Skøtt stiller op som næstformand, og hvis hun bliver valgt, kommer der yngre kræfter og friske øjne i bestyrelsen.

Billede til nyheden Vi skal vise, hvorfor det er vigtigt at bevare os ude på kirkegårdene
Gitte Skøtt stiller op som næstformandskandidat

”FAKK har som fagforening en stor styrke i, at vi alle kender faget og arbejdet i dagligdagen. Jeg ved præcis, hvad min kollega har af udfordringer, for vi arbejder med det samme, selv om vi ikke fysisk er på samme kirkegård”, siger Gitte Skøtt.

”Da vi kom ind i Serviceforbundet, blev vi mere slagkraftige, fordi vi kan trække på hjælp fra socialrådgiver, jurister og administration. Samtidig har vi beholdt vores selvstændighed og vores eget præg, og det giver en stor tryghed, synes jeg.”

Større fokus på vores faglighed

Gitte Skøtt peger på, at der er pres på faget, blandt andet fordi der kommer færre penge i menighedsrådets kasse, når begravelsesmønstret ændrer sig. 

”Der er jo ikke nødvendigvis mindre arbejde, for kirkegården har den samme størrelse. Men med færre penge bliver vi færre gravere, og det er en udvikling, vi skal kæmpe imod, mener jeg.”

”Vi skal blive bedre til at vise og fortælle, hvorfor det er vigtigt at bevare os ude på kirkegårdene. Hvis vi bliver sat i teams, hvor vi arbejder på en kirkegård en dag og en anden en anden dag, så bliver kontakten til brugerne sværere at opretholde.”

”Hvor jeg er ansat, er vi 3 gravere på 3 kirkegårde. Vi har hver vores kirkegård og hjælper hinanden, når der er behov for det. Jeg oplever, at brugerne af kirkegården sætter stor pris på, at de kender graveren og trygt kan gå hen og tale med graveren,” siger Gitte Skøtt. 

Psykisk arbejdsmiljø

Et andet vigtigt område er det psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelser viser, at arbejdsmiljøet nogle steder ikke er så godt, som det burde være. 

”Man skal trives på jobbet for at kunne udføre sit arbejde godt, og det har vist sig de seneste år, at der er udfordringer inden for folkekirken. Derfor mener jeg, at det psykiske arbejdsmiljø må have høj prioritet,” siger Gitte Skøtt. 

Stejl læringskurve

Med kun 4 års erfaring som tillidsrepræsentant er Gitte indstillet på, at læringskurven bliver stejl, hvis hun bliver valgt som næstformand i FAKK.

”Jeg har jo ikke siddet i Hovedbestyrelsen, så der er meget, jeg skal lære. Men dels er jeg sikker på, at de øvrige i bestyrelsen vil hjælpe mig, dels tror jeg, at det kan være sundt med friske øjne.” 

”Jeg kommer ikke ind for at lave alt muligt om, for jeg synes, den nuværende bestyrelse har gjort det godt. Men jeg ser måske noget med andre øjne, netop fordi jeg ikke har været en del af ledelsen før, og på den måde kan jeg forhåbentlig bidrage positivt,” slutter Gitte Skøtt.

Faktaboks på Gitte Skøtt

Gitte har været graver i 8 år. Hun arbejder på Havndal kirkegård, der ligger i Randers Nordre Provsti. 

De sidste 4 år har Gitte Skøtt været tillidsrepræsentant. Og hun har taget Serviceforbundets grunduddannelse for tillidsrepræsentanter.

Relaterede nyheder