21. apr. 2024

Positivt møde hos lydhør kirkeminister

Kirkeministeren havde indbudt de faglige organisationer til et ”hilse på møde” 4. april, og FAKK var repræsenteret ved formanden.

Billede til nyheden Positivt møde hos lydhør kirkeminister
Kirkeminister Morten Dahlin havde inviteret til møde

Bjarne Rødkjær ridser her hovedpunkterne op fra mødet med ministeren. 

”Mødet blev holdt i en meget positiv stemning, hvor vi fik mulighed for at præsentere os og vores fagområder for ministeren, og jeg fik indtryk af, at kirkeministeren er lydhør over for vores synspunkter,” fortæller Bjarne Rødkjær. 

”Selvom der jo set over de seneste år ikke er tradition for lange embedsperioder for kirkeministrene, så er det dog meget positivt, at både de forrige og den nuværende kirkeminister giver udtryk for interesse og vilje til at lytte til os fagforeninger.” 

”Vi har bestemt tænkt os at fastholde ministeriet i den udvikling. Og vi ser frem til fortsat at have et godt samarbejde. Både fagforeningerne imellem, men også i forhold til ministeriet.”

Fagforeningerne havde 3 hovedpunkter med

Ministeren holdt selv et oplæg, og fagforeningerne havde 3 hovedpunkter til ministeren: 

  • Tilsyn og nødvendige kompetencer til menighedsrådene som arbejdsgiver
  • Helhedssyn på en arbejdsplads med mange fagligheder
  • Kirkefunktionærernes betydning for hele folkekirken - inddragelse

Der er flere udfordringer for kirkefunktionærerne

”Vi fik mulighed for at gøre det tydeligt for ministeren, hvilke udfordringer vi ser folkekirkens arbejdspladser stå i, blandt andet samarbejdet, hvor vi påpegede, at det er vigtigt med et øget fokus på tilsynet med menighedsrådene, især hvad angår deres forvaltning af arbejdsgiverrollen.”

”Det samme gælder udfordringen med ”uprofessionelle arbejdsgivere”, som har valgt at sidde i menighedsrådet måske af ren interesse for det kirkelige liv. Det kan komme som en overraskelse for dem, at de også skal fungere som arbejdsgivere for kirkefunktionærerne. Kirkeministeren kom faktisk også ind på den problemstilling i det oplæg, han havde med,” siger Bjarne Rødkjær og fortsætter:

”Kirkeministeren pointerede, at han er nødt til at stikke fingeren i jorden og lytte til, hvilke ønsker kirken selv har, og måske også i høj grad lytte til løsningsforslagene. Det er fuldt forståeligt, men jeg ser det som meget frugtbart, at vi sammen med de øvrige fagforeninger ”sidder med ved bordet” og er i dialog med hinanden og med ministeriet og ministeren. På den måde kan vi bedst få indflydelse.”

Disse organisationer var med til mødet med kirkeministeren

Bjarne Rødkjær, formand forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte, FAKK

Gert Rhinstrøm Schmidt, formand Danmarks Kirketjenerforening

David Danholt, formand Dansk Kirkemusiker Forening

Henrik Højen, formand Danmarks Kordegneforening

Ingrid Bartholin Gramstrup, formand Organistforeningen

Karin Schmidt Andersen, formand Dansk Organist og Kantor Samfund, DOKS

Louise Røssell Wredstrøm 3F, forhandlingssekretær Den Offentlige Gruppe

Christian Hovgaard, formand Foreningen af Danske Kirkegårdsledere

Randi Bjerg Anholm fra kirkekultur.nu deltog ikke på grund af sygdom

Relaterede nyheder