17. mar. 2024

FAKK har tegnet overenskomst for kirkegårdslederne

FAKK og Kirkeministeriet har 13. februar 2024 underskrevet aftale om, at gruppen af tjenestemandslignende ansatte kirkegårdsledere, som er grænsedraget til OAO og FAKK, overgår til overenskomst.

Faglig
Billede til nyheden FAKK har tegnet overenskomst for kirkegårdslederne
Kirkegårdsledere, der hidtil har været ansat på tjenestemandslignende vilkår, skal ansættes på overenskomst.

Aftalen betyder, at kirkegårdsledere, som ansættes efter den 1. april 2024, bliver omfattet af organisationsaftalen med tilhørende protokollat.

Nuværende ansatte i tjenestemandslignende kirkegårdsledere overgår til den nye aftale pr. 1. oktober 2024. Det er aftalt, at nuværende ansatte bevarer deres nuværende løn- og ansættelsesvilkår.

Aftalen betyder, at kirkegårdslederne indskrives i Organisationsaftalen for kirketjenere og gravere. Det sker efter aftale med Danmarks Kirketjenerforening. Der vil således blive udarbejdet ny tekst til organisationsaftalen og tilføjet et nyt protokollat for kirkegårdsledere og store administrationschefer på Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansattes forhandlingsområde.

Vi er meget tilfredse med den nye aftale, som betyder, at der vil være større klarhed over, hvilke regelsæt de ansatte er omfattet af.

Aftalen betyder som nævnt, at alle nyansatte kirkegårdsledere efter 1. april bliver omfattet, og at alle nuværende tjenestemandslignende ansatte kirkegårdsledere overgår pr. 1. oktober. Men selvfølgelig med samme løn som hidtil.

Så snart den endelige tekst på organisationsaftalen samt tilhørende protokollat er klar, vil vi selvfølgelig informere om det.

Relaterede nyheder