26. feb. 2024

OK24: Hovedforliget er på plads, nu forhandler vi organisationsaftalen

Den 11. februar 2024 kunne Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Finansministeriet efter flere dages forhandlinger endelig præsentere en 2-årig overenskomstaftale. Her fremhæver vi de væsentligste resultater, som har betydning for dig som medlem.

OK24
Billede til nyheden OK24: Hovedforliget er på plads, nu forhandler vi organisationsaftalen
Hovedforliget på statens område er på plads, nu forhandler vi organisationsaftalen.

Hovedforligene for statens område er klar, og vi er nu i gang med at forhandle de specielle krav på plads. Inden længe skal du stemme om resultatet, men her får du lige et overblik over de vigtigste resultater fra hovedforliget.

Lønforbedringer
Der er aftalt en overordnet økonomisk ramme på 8,8 % over de næste 2 år. De 8,8 % er en samlet ramme og dermed ikke en lønstigning på 8,8 %.

Den 1. april 2024 stiger lønnen med 5,89 % inkl. reguleringsordning. Den 1. april 2025 stiger lønnen med 1,31 % inkl. reguleringsordning, og den 1. november 2025 forventes der en lønregulering på 0,20 %.

Stigningerne udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen. Reguleringsordningen udmøntes pr. 1. april 2024 og 1. april 2025.
 
Opsparing af frihed
Der kan mellem arbejdsgiver og ansat aftales opsparing af frihed op til maksimalt 15 dage. Det kan for eksempel bruges i forbindelse med indkøring af børn i institution, pasning af syge forældre og længere ferierejser. Ordningen træder i kraft den 1. april 2025.

Aftale om medarbejdermøde
Der er indgået en aftale om medarbejdermøder i Folkekirken, som betyder, at medarbejdere ansat af blandt andet menighedsråd får mere indflydelse og flere rettigheder. Indholdet på møderne kredser omkring arbejds-, personale- og samarbejdsforhold. Det kan for eksempel være inventar- og maskinanskaffelser, arbejdspladsvurdering, den årlige arbejdsmiljødrøftelse, kompetenceudvikling, ligebehandling, medarbejdertilfredshed, håndtering af arbejdsrelateret stress, indsats mod krænkende handlinger og lignende. Møderne handler ikke om overenskomstforhold som løn- og ansættelsesvilkår.

Det bliver også et krav, at menighedsrådet forud for beslutninger af større ændringer skal drøfte det med den samlede medarbejdergruppe på et medarbejdermøde. Der kan desuden holdes flere medarbejdermøder, hvis der er behov for det.

Hvis ikke menighedsrådet overholder deres forpligtigelser i forhold til medarbejdermøder, er der indført en mulighed for at klage. Aftalen træder i kraft den 1. oktober 2024.

Kompetenceudvikling
Parterne er blevet enige om i perioden at videreføre indsatserne ’Fra ufaglært til faglært’ og ’Bedre til ord, tal og IT’, som blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2021.

Læs mere om hovedforliget for staten her

De specielle krav forhandles som nævnt stadig med Kirkeministeriet, og vi orienterer om resultaterne, så snart de forelægger.

Relaterede nyheder