25. feb. 2024

Formandens tanker om arbejdsmiljøundersøgelsen

Formand Bjarne Rødkjær har gransket arbejdsmiljøundersøgelsen og kommer her med sine tanker om undersøgelsen. Umiddelbart er der ikke så meget nyt i undersøgelsens resultater, men FAKK arbejder videre med at kvalificere den indsats, som allerede er i gang i samarbejde med samarbejdsudvalg, Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning. Vores fokus er som altid at sikre gode arbejdsforhold for medlemmerne.

Arbejdsmiljø
Billede til nyheden Formandens tanker om arbejdsmiljøundersøgelsen
Bjarne Rødkjær har været formand for FAKK siden 2012.

Har du det godt?

Det var spørgsmålet som alle os, der er ansat på folkekirkens arbejdspladser, blev stillet i efteråret, da den store undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø blev gennemført. Og resultatet har været imødeset med spænding. Nu foreligger der så en fyldig rapport, som du kan kigge nærmere på, hvis du har interesse for det.

Som du sikkert har bemærket, så var det ikke de helt store overraskelser, der kom for dagen, men der var dog flere punkter, der giver stof til eftertanke, samt nogle mere konkrete, der i al fald kræver, at der sættes ind på nogle områder.

Svarprocenten, altså andelen af alle os ansatte i folkekirken, der har svaret på spørgeskemaet, var ganske godt (siger dem, der er erfarne i den slags undersøgelser) nemlig på 53 procent (7.570 svar) Det må altså siges, at der er god grund til at tage undersøgelsens tal for pålydende.

Nogle af hovedkonklusionerne er, at de ansatte i folkekirken oplever en høj grad af tilfredshed og følelse af meningsfuldhed i deres arbejde. Det er meget positivt og svarer meget godt til vores opfattelse af, at de fleste ansatte er tilfredse med arbejdet og opgaverne.

Derimod er der jo så også mange, der ikke føler, at de har en tydelig leder i det daglige. Ikke sådan at forstå, at medarbejderne ikke ved, hvad der er af forventninger til dem. Og over halvdelen oplever at have indflydelse på deres arbejde. Samtidig oplever hovedparten også et godt samarbejde med kolleger.

Men mange ansatte ved ikke, hvem deres nærmeste leder er, ligesom der er stor uklarhed omkring præstens lederrolle.  Samtidig oplever de ansatte mobning i et omfang, som ligger over landsgennemsnittet for lønmodtagere. Så alt er bestemt ikke, som det skal være. Og vores arbejde med at sikre vores arbejdsplads som et godt og velfungerende sted fortsætter ufortrødent.

I skrivende stund (medio februar) har vi netop fået besked om, at overenskomstforhandlingerne et kommet så langt, at der nu foreligger et forlig (i CFU-regi). Og her er det en glædelig nyhed, at vores ønske om at få sat fokus på samarbejdet på folkekirkens arbejdspladser har fået et tiltrængt løft, idet forliget omfatter en gennemgribende aftale for at få aftalen om samarbejdsudvalg m.m. til også at omfatte folkekirken.

Det bliver, som det nu engang må blive med den struktur, vi har i en tilpasset form. Den er vi meget spændte på at se ”rullet ud” i den kommende tid.

Nu arbejder vi så fra FAKK’s side med de afsluttende forhandlinger med By, Land og Kirkeministeriet om tilpasninger i vores organisationsaftale samt protokollater. Derefter kommer det hele ud til medlemmerne til endelig vedtagelse. Men mere om det, når vi kommer så langt.

Om arbejdsmiljøundersøgelsen

I efteråret 2023 blev der lavet en undersøgelse om det psykosociale arbejdsmiljø blandt ansatte i folkekirken.

Den landsdækkende undersøgelse er baseret på spørgeskemabesvarelser fra hele 7.570 ansatte i folkekirken og en lang række dybdegående fokusgrupper og individuelle interviews.

Find hele rapporten her

Relaterede nyheder