30. jan. 2024

Kirkegårdskonferencen 2024 den 7. marts 2024 på Nyborg Strand

Konferencen finder sted torsdag den 7. marts 2024 på Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

Billede til nyheden Kirkegårdskonferencen 2024 den 7. marts 2024 på Nyborg Strand

Kirkegårdens landskab er under forandring. Der skal gøres plads til mere biodiversitet, bedre klimatilpasning, vildere landskabelige udtryk og en mere bæredygtige drift. Også menneskers ønsker til stedet for den sidste hvile er i forandring hen imod naturrum, skovarealer og karakterfulde landskaber.

Mange kirkegårde arbejder allerede med udviklingsplaner, som kan understøtte både biodiversitet, nye landskabsudtryk og en mere økonomisk bæredygtig drift. Ved dette års kirkegårdskonference vil vi dykke ned i viden om og konkrete eksempler på, hvordan kirkegårdens landskab kan udvikles i en mere grøn retning, så der skabes endnu mere liv på kirkegården.

Konferencen begynder med registrering, en kop kaffe og et rundstykke kl. 8.45. Det faglige program starter kl. 09.30 og slutter kl. 16.00.

Mere natur og biodiversitet på kirkegården

Tag med på en rejse ind i naturens verden og hør om vilde bier, svirrefluer, bladbiller og sommerfugle og alle de andre spændende væsener, der findes i Danmark – også på kirkegården. Få viden om hvorfor det er vigtigt og få inspiration med hjem til, hvad du kan gøre for at støtte op om større biodiversitet.
Morten DD Hansen, chefkratlusker, tv-vært og naturvejleder

Langsigtet planlægning med fokus på drift, biodiversitet og kirkegårdskultur

Er det muligt at værne om den danske kirkegårdskultur, når rammerne for kirkegårdenes udvikling er præget af stramme driftsbudgetter og krævende brugere, der efterspørger fornyelse, billige gravsteder og højt serviceniveau? Eksempler fra fem kirkegårde i Rudersdal Kommune.
Karin N. Corfitzen, landskabsarkitekt, kirkegårdskonsulent, Opland Landskabsarkitekter

Den levende kirkegård som et sted for de døde

Også en levende kirkegård er stadig et sted for de døde. Hvordan hænger vores forhold til døde og til død sammen med kirkegårde og gravsteder mere præget af landskab, natur og liv?
Ulla Schmidt, lektor i praktisk teologi, Aarhus Universitet

Erfaringer fra Vester Hassing Kirke

I mere en 10 år er der arbejdet målrettet med Grøn Kirkegård og fremme af biodiversitet. Der er opnået fantastiske resultater med etablering af skovkirkegården og et større område med uklippet græs – begge initiativer er blevet godt modtaget. De næste år vil fortsætte med etablering af et større strand/hede område.
Leif Christensen, ledende graver i Vester Hassing i 27 år, medlem af Aalborg Stifts grønne kirke udvalg

Har din kirkegård BIO-FAKTOR?

Folkekirkens Grønne Omstilling fortæller om resultaterne af den landsdækkende kortlægning af biodiversiteten på landets kirkegårde. Hvad er biofaktor, hvordan kan vi bruge indsigten i kirkegårdenes biofaktor, og hvor ligger potentialet?
Jesper Rønn Kristiansen, projektleder, Folkekirkens Grønne Omstilling

Inviter de hjemmehørende plantearter ind på kirkegårde og begravelsespladser

Oplægget giver konkrete eksempler på tiltag, der kan øge mangfoldigheden af arter med afsæt i undersøgelser af artsdiversitet på kirkegårde samt langtidsforsøg med urteagtige vegetationstyper.
Mona C Bjørn, postdoc, Københavns Universitet

1.600 kr. ekskl. moms
1.450 kr. ekskl. moms for medlemmer af Foreningen af Danske Kirkegårdsledere (FDK), Forbund af kirke- og kirkegårdsansatte (FAKK), Landsforeningen af Menighedsråd (LM) og abonnenter på IGN’s Videntjeneste

Tilmeld dig Kirkegårdskonferencen 2024

Studerende på videregående uddannelser: 800 kr. inkl. moms
Send mail med kopi af studiekort til Sara Folvig, sf@ign.ku.dk

 Se hvem der allerede har tilmeldt sig

Har du spørgsmål om tilmelding og praktiske forhold, så kontakt OrgaNicer på tlf. 9627 2227 eller mail@organicer.dk

Relaterede nyheder