18. nov. 2023

Landsbygraveren 90 år: 2010’erne – Overenskomst, større sekretariat og nye messer

Vi er nået til enden på Landsbygraverens historie for denne gang. Folkekirkens funktionærer fik en overenskomst, der kom flere ansatte på sekretariatet, og graverne er begyndt at samle sig til forskellige messer og konferencer.

Billede til nyheden Landsbygraveren 90 år: 2010’erne – Overenskomst, større sekretariat og nye messer

Vi er nu ved enden på Landsbygraverens historie for denne gang. Måske er der en, der tager idéen op, når bladet runder de 100 år, hvis der er et blad til den tid. De elektroniske medier tager jo livet af blade og aviser.

På et ekstraordinært delegeretmøde i september 2009 blev det besluttet, at vi nu gik over på overenskomst fra nytår. Da vi gik ind i år 2010, fik folkekirkens funktionærer en overenskomst for første gang. Alle, der var ansat på tjenestemandslignede forhold, blev flyttet over på overenskomstvilkår pr. 1. januar 2010.

Det var en stor milepæl set i forhold til den historie, som vi har skimmet ned i her i dette jubilæumsår. Fra meget ringe vilkår for graveren og hans kone, til de rettigheder, som fulgte med sammen med overenskomsten, mere frihed, begrænset rådighed for menighedsrådet, ret til en årlig lønforhandling, som har givet mange store varige lønforhøjelser.

Det afførte ikke den store debat i bladet, da vi gik væk fra den gamle ordning, hvor vi var ansat på opgaven med at passe kirken og kirkegården, til at det nu var timer og årsnorm, der talte. Og menighedsrådene kom i tanke om, at de var arbejdsgivere, både på godt og ondt. Det havde de jo været hele tiden, men de havde måske ikke tænkt så meget over det, hvis bare arbejdet blev gjort.

Bladene var ikke fyldt med ret meget stof, såsom debatter politisk eller fagligt om arbejdet på kirkegården. Dog var der kommet en mere synlig formand i form af ’Formanden mener’, som senere blev til ’Formandens hjørne’.

Sekretariatet vokser
På sekretariatet kom der flere ansatte. Der blev blandt andet ansat en faglig sekretær. I dag er det Benny Rosenqvist, som løser denne opgave, og vi fik senere en faglig sagsbehandler. Det var samtidig med, at Danmarks Kirketjenerforening også blev en del af sekretariatet. Med ét blev der en tredjedel flere medlemmer at servicere, med lønforhandlinger m.m.

Jørgen Højbjerg Andersen var formand indtil 2012, hvor en virus tvang ham til at stoppe. Næstformand Bjarne Rødkjær blev den nye formand, og Christian Høybye Hougård blev næstformand. Dog ikke så længe, da han søgte og fik en kirkegårdslederstilling grænsedraget til FDK (Foreningen af Danske Kirkegårdsledere). I dag er Christian formand for FDK.

Jeg blev valgt som næstformand efter en periode uden næstformand, da Christian stoppede midt i en valgperiode, så forbundet var uden næstformand i en periode frem til det ordinære delegeretmøde. Det var i 2014.

Kirkegårdsmesser og -konferencer
Af andre fine tiltag kan nævnes en kirkegårdsmesse med base på Mors, nærmere Lødderup, hvor Kaj Emil er graver. De har et areal uden for kirkegården, som bliver brugt til en yderst populær messe hvert andet år. Alt er tilrettelagt og udført af frivillige kræfter med stor interesse for, hvad der rører sig på kirkegårdsområdet.

Og vi skal ikke glemme kirkegårdskonferencen på Nyborg Strand, en årlig tilbagevendende begivenhed, som samler gravere, medhjælpere og menighedsrådsmedlemmer fra hele landet. Vi glæder os alle til de aktuelle emner, som bliver fremlagt af forskellige oplægsholdere og ikke mindst, at vi kan møde gamle bekendte kolleger fra kurser, og hvor vi ellers mødes blandt ligesindede.

Bliv faglært
Til slut en gammel reklame for et tidligere fokusområde inden for det offentlige. Det hed dengang ’Fra ufaglært til faglært’. Det er næsten det samme, vi tilbyder igen i form af det, vi kalder et indsatsområde på det offentlige arbejdsmarked.

I dag hedder det ’Bliv faglært’, og I kan læse om det andet sted på vores hjemmeside, og her i nyhedsbrevet.

Tak for denne gang.

Relaterede nyheder