21. okt. 2023

Møde med kirkeministeren: Bedre betingelser for TR i arbejdsmiljøarbejdet

Repræsentanter fra de kirkelige organisationer mødtes med kirkeministeren for at drøfte bedre betingelser for tillidsrepræsentanterne, og hvordan udgifterne kan fordeles bedre i sognene.

Billede til nyheden Møde med kirkeministeren: Bedre betingelser for TR i arbejdsmiljøarbejdet
Fra venstre ses John Nielsen fra Serviceforbundet, kirkeminister Louise Schack Elholm, Bjarne Rødkjær fra FAKK og Gert Rhinstrøm Schmidt fra Danmarks Kirketjenerforening.

Formand Bjarne Rødkjær, Gert Rhinstrøm Schmidt fra Danmarks Kirketjenerforening og John Nielsen fra Serviceforbundet mødtes den 26. september med kirkeminister Louise Schack Elholm. På mødet drøftede de mulighederne for, at tillidsrepræsentanterne får bedre betingelser for at afhjælpe arbejdsmiljøudfordringerne.

Dette kræver, at tillidsmandsreglerne i overenskomsterne tilpasses strukturen i folkekirken, men der skal også kigges på, hvordan menighedsrådene forpligtes til en økonomisk model, som skaber den nødvendige balance, så udgifterne i forbindelse med udførelsen af opgaverne fordeles ud på alle sogne. 

”På mødet med ministeren fik vi sat fokus på vigtigheden af, at der er et velfungerende tillidsrepræsentantssystem, som kan være med til at sikre, at der tages hånd om de udfordringer, der kan opstå i samarbejdet mellem menighedsråd og medarbejderne. Derfor var det også godt at møde ministeren, der udtrykte vilje til at arbejde med at finde brugbare løsninger.”

”Vi ser frem til, at vi i fællesskab finder en holdbar løsning, som også sikrer, at de medarbejdere, der påtager sig opgaven som tillidsrepræsentant, føler, at opgaven kan løses uden, at det bliver til ulempe for ’egen arbejdsgiver’,” siger Bjarne Rødkjær.

Relaterede nyheder