21. okt. 2023

Landsbygraveren 90 år: Årtusindeskiftet bød på intern uro i FAKK

De første år i det nye årtusinde bød på en række kampvalg om formandsposten, inden der blev mere ro på bagsmækken. I 2008 gik en større omstrukturering af fagforeningen i gang.

Billede til nyheden Landsbygraveren 90 år: Årtusindeskiftet bød på intern uro i FAKK

Da vi gik ind år 2000, startede der en intern kamp i FAKK. Der var meget utilfredshed med vores daværende formand Niels Bach Nielsen og hans måde at rygte sit hverv på.

Det startede med, at næstformanden stillede op som modkandidat til formanden, og derved gik der hul på en byld, som splittede FAKK i 2 lejre i mange år fremover. Dem, der var for Niels Bach Nielsen, og dem, der var imod.

3 formandsopgør
På delegeretmødet i år 2000, blev Niels Bach Nielsen genvalgt med et klart flertal, så burde der blive ro, men da vi nåede ind i 2002 og der igen skulle være delegeretmøde, var der igen en modkandidat til formanden, og der stod splittelsen på sit højeste.

Formanden blev genvalgt med 1 stemmes forskel til sin udfordrer. Det kunne få fatale konsekvenser for FAKK hvis det forsatte på den måde.

Der var i hvert fald ikke nogen af de andre kirkelige fagforeninger der havde lyst til at blive en del af ”den familie”, som der tidligere var lagt op til med det flotte navn: Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte - i daglig tale FAKK.

I 2004 kom så det tredje formandsopgør. Men også her klarede formanden sig igennem og blev genvalgt. Men her fik hans modstandere så valgt en fra deres hold som næstformand.

Det blev Jørgen Højbjerg Andersen, som 4 år senere blev formand for FAKK. Det blev den sidste kampvalg om formandsposten, og det gav lidt mere ro i FAKK.

Gravermedhjælperne fik overenskomst i SID
Samtidig fik gravermedhjælperne en overenskomst, som det daværende SID forhandlede sig frem til efter en kortvarig konflikt på visse kirkegårde. Det var måske også én af kilderne til den interne uro i FAKK?

For mange gravere synes pludselig, at deres medhjælpere på kirkegården fik en masse goder, som graveren ikke havde. Det var vores formand egentlig skyld i, da han ville beholde graveraftalen fra 1981, da han syntes, det var den bedste måde at være ansat som graver.

Overenskomsten for medhjælperne var også begyndelsen til enden for GMF (Gravermedhjælperforeningen) da mange af medhjælperne valgte at melde sig ind i SID (senere 3F). Så fra at være den største afdeling i FAKK, blev den lige så stille mindre og mindre, og måtte til sidst opløse sig selv.

Omstrukturering
I 2008 trak Niels Bach Nielsen sig af naturlige årsager, og delegeretmødet valgte Jørgen Højbjerg Andersen som formand og Bjarne Rødkjær som næstformand.

De gik straks i gang med en større omstrukturering af FAKK. I den forbindelse blev der ansat en faglig sekretær, som skulle tage sig af de ansættelsesmæssige/faglige sager for vores medlemmer. Derved udgjorde formand og næstformand et formandskab, hvor opgaverne blev mere politiske, og de blev fordelt mellem de 2, sådan at næstformanden fik en mere fremtrædende rolle end før.

I disse år startede også forhandlingerne på folkekirkens område for overenskomst for alle kirkefunktionærer. Dem vil jeg dog ikke komme ind på, i dette indlæg - de må vente til næste blad.

Bladene i 00`erne var meget præget af indlæg for og imod formanden, det vil jeg ikke trætte jer med, men jeg har dog fundet lidt andet stof.

Miljøvenlig begravelse?
Der vil altid være private firmaer, som vil udfordre den måde vi kommer herfra på som afdøde mennesker. Her fx en artikel fra bladet i december 2001, hvor der tilsyneladende er kommet en ny og mere miljøvenlig metode at blive begravet på og genanvendt som næring til planter.

Der er også firmaer, som opfinder værktøjer der kan afhjælpe nogen af de belastninger, som der kan være i forbindelse med løft og sænkning af kister ved begravelser. Måske er det mere realistisk og aktuelt end frysetørring - også her i 2023.

Relaterede nyheder