24. sep. 2023

Udvikl dine kompetencer, mens du får løn

Kunne du tænke dig at blive bedre til dansk, matematik, engelsk eller IT? Eller at blive faglært? Så få del i puljen og få styrket dine kompetencer. Indsatserne ’Bedre til ord, tal og IT’ og ’Bliv Faglært’ er til dig, der er statsansat inden for OAO’s fondsområde.

Billede til nyheden Udvikl dine kompetencer, mens du får løn
Har du brug for at løfte dine kompetencer? Så få del i puljen nu.

Indsatsen ’Bedre til ord, tal og IT’ og ’Bliv Faglært’ er besluttet af overenskomstparterne i forbindelse med OK21. Indsatserne skal muliggøre og øge motivationen for kompetenceudvikling for statsansatte medarbejdere inden for OAO’s fondsområde. OAO står for Offentligt Ansattes Organisationer.

Det betyder, at du kan styrke dine almene kompetencer inden for dansk, regning/matematik, IT og engelsk eller blive faglært, uden at det koster dig noget. Du får nemlig løn, mens du deltager i undervisningen, og din arbejdsgiver bliver også kompenseret.

Hvem kan få støtte til Bedre til ord, tal og IT?
Kan I sætte hak ved følgende, så kan I søge støtte til screening og undervisning.

Ansatte, der skal screenes og/eller undervises:

 • Er ansat på OAO-overenskomst
 • Fyldt 25 år eller har fast ansættelse på min. 20 timer om ugen
 • Ønsker screening og undervisning eller bare en af delene
 • Ønsker kompetenceudvikling inden for læse-, skrive-, regne-, engelsk-, IT-færdigheder og/eller ordblindeundervisning
 • Opfylder de formelle retningslinjer for Forberedende voksenundervisning eller Ordblindeundervisning.

Læs mere om Bedre til ord, tal og IT her

Du kan også blive fagfært
OAO-indsatsen ’Bliv Faglært’-indsatsen er en spændende mulighed for ansatte på statslige arbejdspladser, der ønsker at opnå faglært status uden at skulle bekymre sig om indtægtstab under uddannelsen.

To veje til at blive faglært
Bliv Faglært-programmet støtter ansatte på statslige arbejdspladser i deres bestræbelser på at blive faglærte på to forskellige måder:

 1. En hel faglært erhvervsuddannelse (EUV): Dette er den mere traditionelle vej til at opnå faglært status. Medarbejdere kan vælge at tage en fuld erhvervsuddannelse inden for deres felt for at blive faglærte inden for det pågældende område.
 2. På-vej-til faglært-forløb: Denne mulighed giver medarbejdere fleksibilitet ved at tilbyde fag eller kurser, der udgør trinene på vejen til at opnå en fuld erhvervsuddannelse. Dette er ideelt for dig, der ønsker at opgradere dine færdigheder trinvis.

Kvalifikationskrav for støtte
For at være berettiget til Bliv Faglært-indsatsen skal du:

 • være omfattet af OAO’s overenskomstområde. Her kan du se, hvilke forhandlingsberettigede organisationer der hører til under OAO og OAO’s fondsområde.
 • være fyldt 25 år ved uddannelsens start.
 • have mindst 2 års anciennitet fra en eller flere statslige arbejdspladser.
 • være ufaglært eller uden faglært uddannelse inden for dit arbejdsområde.

Det er værd at bemærke, at det ikke er afgørende, om medarbejderen har en uddannelse inden for et andet område end deres nuværende job. Bliv Faglært-indsatsen sigter efter at fremme livslang læring og opkvalificering af medarbejdere.

Sådan ansøger du
Hvis du opfylder ovenstående kvalifikationskrav og ønsker at drage fordel af Bliv Faglært-programmet, bør du kontakte din arbejdsgiver eller din relevante fagforening inden for OAO's overenskomstområde. De vil kunne vejlede dig om ansøgningsprocessen og hjælpe dig med at komme i gang på vejen til at blive faglært.

Find svar om Bliv Faglært-indsatsen

Relaterede nyheder