24. sep. 2023

Oplever du høje følelsesmæssige krav i dit arbejde? Få hjælp i ny vejledning og kampagne

Kirken tjener ofte som en tryg havn for mennesker i nød, og kirkeansatte kan derfor stå over for særlige udfordringer. Arbejdet med at støtte og vejlede mennesker i deres mest sårbare øjeblikke kan medføre høje følelsesmæssige krav. Arbejdstilsynet har lanceret en ny vejledning og en kampagne, der kan hjælpe med at håndtere disse krav.

Billede til nyheden Oplever du høje følelsesmæssige krav i dit arbejde? Få hjælp i ny vejledning og kampagne
Kirkeansatte støtter og vejleder mennesker i deres mest sårbare øjeblikke, og det kan medføre høje følelsesmæssige krav.

Den 31. maj 2023 udgav Arbejdstilsynet en AT-vejledning om håndtering af høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Vejledningen er relevant for alle, der arbejder med mennesker, hvor følelser og adfærd skal forstås og håndteres som en del af arbejdet.

Hvad indeholder vejledningen?
AT-vejledningen 4.2.1 indeholder vigtige retningslinjer og forebyggende tiltag for arbejdsgivere. Vejledningen fokuserer på arbejdsgiverens primære ansvar for at håndtere de følelsesmæssige krav, der opstår i arbejdet. Dette omfatter rådgivning om, hvordan man identificerer og håndterer disse krav på en sund og effektiv måde. Den nye vejledning er en god ressource for kirkeledere og medarbejdere, der ønsker at forbedre arbejdsmiljøet og beskytte både sig selv og de mennesker, de betjener. At forebygge stress som følge af høje følelsesmæssige krav i arbejdet kræver en vedvarende, fælles indsats fra både ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen.

Kampagnen om høje følelsesmæssige krav
For at øge opmærksomheden om den nye vejledning har Arbejdstilsynet lanceret en kampagne, der blev offentliggjort den 29. august 2023. Kampagnen indeholder centrale tiltag, som arbejdsgivere i kirken og andre steder kan implementere sammen med deres medarbejdere for at håndtere og forebygge høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Her er tre gode råd til dig som medarbejder
Din arbejdsgiver skal sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Her er 3 gode råd til, hvad du selv kan gøre for at bidrage til, at høje følelsesmæssige krav ikke bliver et problem for dig og dine kolleger.

  1. Hold øje med, om du har mulighed for at håndtere de følelsesmæssige krav, der er i dit arbejde med mennesker. Det kan både være konsekvenser for arbejdet og for dig som medarbejder.
  2. Spørg og lyt til, hvordan dine kollegaer har det med deres arbejde. Er der for eksempel nogen, der har behov for at tale om svære situationer i arbejdet med mennesker?
  3. Sig til, hvis du og/eller dine kolleger har problemer med høje følelsesmæssige krav. Du kan for eksempel tale med din leder eller din arbejdsmiljørepræsentant om, hvordan I kan få støtte og sparring fra ledelse og kolleger til at håndtere de følelsesmæssige belastninger i arbejdet.

Som en del af kampagnen er der også udviklet en informativ video med råd til arbejdsgivere og praktiske eksempler på, hvordan de kan implementeres i kirken og lignende miljøer.

Arbejdstilsynets nye vejledning og kampagne repræsenterer en værdifuld ressource for alle, der arbejder med mennesker i følelsesmæssigt krævende situationer. Ved at følge disse retningslinjer og råd kan kirken fortsætte med at være et sted for støtte og tryghed, samtidig med at man beskytter sine egne medarbejdere.

Læs mere på Arbejdstilsynets side

”Vi opfordrer alle til at læse den nyeste vejledning og tage aktiv del i at fremme et arbejdsmiljø, der er både støttende og sundt for alle dem, der er involveret i det,” siger formand for FAKK Bjarne Rødkjær.

Relaterede nyheder