24. sep. 2023

Nye aftaler for seniorbonus og seniordage

Efter uenigheder og forhandlinger er der nu indgået et forlig om seniorbonus og seniordage mellem Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Billede til nyheden Nye aftaler for seniorbonus og seniordage
Efter et forlig er der kommet enighed om detaljerne i aftalerne om seniorbonus og seniordage.

Afvikling af seniordage
Et af de centrale spørgsmål i forliget har været timingen for afviklingen af seniordage. Aftalen fastslår nu, at ansatte, der fylder 62 år i perioden fra den 1. januar til den 30. juni, har ret til at afholde 2 seniordage i det kalenderår, hvor de fylder 62 år. Ansatte, der fylder 62 år i perioden fra den 1. juli til den 31. december, har ret til at afholde 1 seniordag i det kalenderår, hvori den ansatte fylder 62 år. I årene efter det fyldte 62. år har alle ret til at afholde 2 seniordage.

Ændring i udbetaling af seniorbonus
Tidligere blev seniorbonussen udbetalt én gang årligt efter kalenderårets udløb. Nu vil seniorbonussen blive udbetalt automatisk hver måned sammen med den faste månedsløn. Dette fjerner behovet for årlige valg om konvertering af seniorbonus til seniordage, pensionsbidrag eller en kombination heraf. Dog, hvis den ansatte vælger at afholde en seniordag, vil der være et lønfradrag.

Ændret afviklingsmulighed
I tidligere aftaler kunne seniordage afvikles som halve eller hele dage eller som enkelttimer. Med dette forlig er det kun muligt at afvikle seniordage som hele dage. Dette skaber symmetri mellem værdien af seniorbonus og det lønfradrag, der sker ved afvikling af en seniordag.

Nyt beregningsgrundlag og pensionsgivende seniorbonus
Beregningsgrundlaget for seniorbonus ændres fra den sædvanlige årsløn til den faste månedsløn. Variable løndele og pensionsbidrag inkluderes ikke længere i beregningsgrundlaget; på samme måde som variable løndele ikke indgår i grundlaget for beregning af lønfradrag. Til gengæld bliver seniorbonussen pensionsgivende for både overenskomstansatte og tjenestemænd.

Mulighed for pensionsbidrag
Tidligere havde den ansatte ret til at konvertere seniorbonus til et ekstraordinært pensionsbidrag. Med dette forlig er det ikke længere en automatisk rettighed, men den ansatte kan med ansættelsesmyndighedens accept vælge at indbetale et forhøjet eller ekstraordinært pensionsbidrag over en nærmere fastsat periode. Således består muligheden for at konvertere seniorbonussen til pensionsbidrag stadig.

Overgangsbestemmelser
Den nye seniorbonusordning træder i kraft den 1. januar 2024. Der er dog overgangsbestemmelser for ansatte, der i 2022 og 2023 har været omfattet af den tidligere seniorbonusordning.

Højere faglig voldgift
Endelig er der enighed om at hæve den faglige voldgift, som tidligere var under forberedelse for at afgøre uenigheden om det, der blev aftalt i OK21.

De nøjagtige detaljer om forliget kan findes i det nye cirkulære udsendt af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Se det nye cirkulære

Relaterede nyheder