27. aug. 2023

Ny undersøgelse af folkekirkens psykosociale arbejdsmiljø på vej

I samarbejde med folkekirkens parter iværksætter Kirkeministeriet en ny undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken.

Billede til nyheden Ny undersøgelse af folkekirkens psykosociale arbejdsmiljø på vej
Nu undersøgelse skal kaste lys over, hvordan det står til med det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken.

Undersøgelsen skal afdække arbejdsmiljøet blandt folkekirkens ansatte og være udgangspunkt for konkrete tiltag, der kan styrke trivsel og arbejdsmiljø på de kirkelige arbejdspladser.

Der vil være særligt fokus på arbejdsmiljøaspekter, såsom samarbejde, ledelse, arbejdsorganisering, indhold i arbejdet samt krav og forventninger.

Kirkeministeriet har nedsat en styregruppe, der inkluderer repræsentanter fra forskellige folkekirkelige parter, som er med til at sikre relevans og kvalitet i undersøgelsen. Medlemmerne af styregruppen omfatter repræsentanter fra Landsforeningen af Menighedsråd, biskopper, provster, præster og kirkefunktionærer.

Tidligere har Kirkeministeriet og folkekirkens parter gennemført flere arbejdsmiljøundersøgelser blandt folkekirkens ansatte, og resultaterne har ført til arbejdsmiljøforbedringer både på centralt og lokalt niveau.

Til at gennemføre undersøgelsen er der indgået en aftale med den psykologiske rådgivningsvirksomhed Mindwork, som samarbejder med analyseinstituttet Voxmeter om undersøgelsen. De skal sammen med Kirkeministeriet og styregruppen sikre en både bred og dybdegående analyse af arbejdsmiljøet.

Undersøgelsen starter i slutningen af august og forventes afsluttet ved udgangen af 2023. Data vil blive indsamlet anonymt gennem spørgeskemaundersøgelser og interviews. Resultaterne bliver samlet i en rapport, der forventes offentliggjort i starten af 2024.

Der vil også blive udarbejdet en handleguide med anbefalinger og forslag til implementering af arbejdsmiljøtiltag, som folkekirkens parter kan arbejde med efter undersøgelsens afslutning.

Relaterede nyheder