27. aug. 2023

Landsbygraveren 90 år – 1980’erne: Skal gravermedhjælperne være en del af fagforeningen?

Nu er vi nået til 80’erne, et årti, hvor der kom meget fokus på den graveraftale, som alle gravere blev ansat på indtil den 31.12.2010, hvor der kom en overenskomst på vores område. Som altid når der kommer noget nyt, var der delte meninger om det.

Billede til nyheden Landsbygraveren 90 år – 1980’erne: Skal gravermedhjælperne være en del af fagforeningen?

Nu er vi nået til 80’erne, et årti, hvor der kom meget fokus på den graveraftale, som alle gravere blev ansat på indtil den 31.12.2010, hvor der kom en overenskomst på vores område.

Som altid når der kommer noget nyt, var der delte meninger om, hvor god den aftale nu var, og det opmålingssystem, som var knyttet til aftalen, var det nu retfærdigt for alle?

Formanden bliver frikøbt
Niels Bach Nielsen var valgt til formand for Landsbygraverforeningen, og da der var meget mødeaktivitet, som forgik i den normale arbejdstid, blev formanden efter megen debat frikøbt på 50 % af sin graverstilling i Sdr. Omme. Niels Bach Nielsen blev senere frikøbt helt, og var fuldtidsformand med den ene opgave at drive Landsbygraverforeningen.

Sekretariatet oprettes
I 1983 blev der oprettet et sekretariat i et nyindkøbt hus på Solbakken 30 i Sdr. Omme. Det hus er vi lige flyttet ud af efter ca. 40 år, da vi har flyttet vores sekretariat til Vejle.

Gravermedhjælpere uden fagforening
Gravermedhjælperne, som kom til, da graveraftalen kom i hus i 1981, havde ikke rigtigt nogen tilhørsforhold til en fagforening. Nogle stod i SID, og mange havde ikke nogen fagforening. Landsbygraverforeningens Hovedbestyrelse mente, at vi kunne optage dem. Men det var der ikke ret megen opbakning til fra en stor del af lokalafdelingerne, så det bliver nedstemt på alle de delegeretmøder, der blev afholdt i 80’erne.

Medhjælperne var ansat på et cirkulære fra Kirkeministeriet, og der var ikke nogen fagforening, som forhandlede for dem. Jeg blev selv ansat som medhjælper i 1984, og hvis jeg kontaktede SID, som jeg var medlem ved, kunne de ikke rigtigt hjælpe med noget, og den lokale afdeling af Landsbygravforeningen ville gerne, men de kunne ikke optage medhjælpere, så det var lidt af en gråzone, vi var ansat i dengang.

Debat om samarbejdet mellem graver og bedemænd
I 80’erne er der ikke mange indlæg fra medlemmerne, det er mest referater fra delegeretmøderne og hovedbestyrelsesmøder. Men der er altid den evige debat om samarbejdet mellem graver og bedemænd, se scannet billede.

 

Det er også i 80’erne, at kravet om rimelige faciliteter til graveren og medhjælperen kommer, såsom frokostrum med varme, toilet og baderum, og måske et kontor. Her er et billede på, hvordan det kunne se ud på den tid.
Edb-anlæg til kirkegården er også på vej, så dem, der sælger de gamle systemer, er nødt til at reklamere for deres produkter, se billede.

 

Relaterede nyheder