25. jun. 2023

Kirkefunktionærerne til ministeren: Se Folkekirken som et samspil

9 faglige organisationer mødtes torsdag den 25. maj med kirkeminister Louise Schack Elholm i Kirkeministeriet. Her fik de mulighed for at præsentere alle kirkefunktionærgrupperne og at fremføre tre emner for ministeren med høj prioritet for organisationerne.

Billede til nyheden Kirkefunktionærerne til ministeren: Se Folkekirken som et samspil
Kirkeministeren (i sort) mødtes med kirkefunktionærernes repræsentanter.

De 3 emner var:

 • Tilsyn med menighedsrådenes arbejdsgiveransvar
 • Helhedssyn på den kirkelige arbejdsplads med mange fagligheder
 • Inddragelse af kirkefunktionærerne på alle relevante niveauer som understregning af deres store betydning for folkekirken.

Budskabet til kirkeministeren var:
Inddrag kirkefunktionærerne i alle drøftelser om folkekirkens fremtid. Vi besidder faglige kompetencer og erfaringer fra folkekirkens arbejdsplads, der er nødvendig viden, når der skal træffes beslutninger. Vi ved noget om dagliglivet i folkekirken, som gejstlige, menighedsråd og ministerium ikke ved.

Se efter, om der er diversitet, når der nedsættes udvalg og kommissioner – er alle relevante fagområder repræsenteret?

Se folkekirken som et samspil, ikke kun mellem menighedsråd og præster, men betragt medarbejderne som det tredje ben i trekanten.

Kirkefunktionærerne var (fra venstre mod højre) repræsenteret ved:

 • Christian Hovgaard, næstformand, Foreningen af Danske Kirkegårdsledere
 • Bjarne Rødkjær, formand, Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte, FAKK
 • Karin Schmidt Andersen, formand, Dansk Organist og Kantor Samfund, DOKS
 • Louise Røssell Wredstrøm, forhandlingssekretær, Den Offentlige Gruppe, 3F
 • David Danholt, formand, Dansk Kirkemusiker Forening
 • Randi Bjerg Anholm, næstformand, Kirkekultur.nu
 • Gert Rhinstrøm Schmidt, formand, Danmarks Kirketjenerforening
 • Henrik Højen, formand, Danmarks Kordegneforening
 • Ingrid Bartholin Gramstrup, formand, Organistforeningen

Relaterede nyheder