25. jun. 2023

Ergoterapeut udfordrer vanerne hos kirkeansatte

Bettina Brix er ergoterapeut i Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning og hjælper kirkens grønne medarbejdere med at tage vare på deres kroppe. Det fortæller hun om i en artikel fra Ergoterapeutforeningen. Her får du hovedpointerne.

Billede til nyheden Ergoterapeut udfordrer vanerne hos kirkeansatte
Bettina Brix forsøger at sætte fokus på det, der virker i flere henseender. Foto: Hans Christian Jacobsen

Som mange gravere nok kan genkende, så er arbejdet på kirkegården ofte ensidigt belastende opgaver, såsom at flytte gravsten, jord og ral, at klippe mange meter hæk og at ligge på knæ for at dække grave af med gran.

Bettina Brix møder både kirketjenere, kordegne, gravere og organister i sit arbejde som ergoterapeut. Hendes primære fokus er kroppen, og hun bruger en stor del af sin tid på at udføre APV'er (ArbejdsPladsVurdering) i kirkerne eller undervise de såkaldte grønne medarbejdere.

Faste forventninger og traditioner
En af de udfordringer, Bettina oplever, er de faste forventninger og traditioner i kirkerne, og der er mange hensyn at tage. Arbejdet involverer at møde mennesker i sorg og krise, og medarbejderne stræber efter at skabe en smuk oplevelse for dem. Men denne omsorg kan let blive en hindring for den enkelte medarbejder, når der også skal tages hensyn til arbejdsmiljøet.

Kirkenes traditioner og regler kan også begrænse muligheden for forbedringer, da ændringer i kirkegårdens layout og kirkerummet skal planlægges langsigtet. Hvis der for eksempel skal anlægges bredere stier på kirkegården, kræver det en langsigtet plan for kirkegårdens udvikling.

Udfordre vaner
Bettina ser det som sin opgave at udfordre vanerne og få medarbejderne til at reflektere over deres arbejdsmåde. Og selvom ændringer ikke sker øjeblikkeligt, håber hun, at medarbejderne kan begynde at planlægge deres arbejde bedre, så det bliver mere bæredygtigt for dem.

”Ofte ser jeg, at kirkerne har de rigtige remedier og hjælpemidler til rådighed, men medarbejderne glemmer eller er ikke blevet oplært i at bruge dem,” fortæller Bettina til bladet ’Ergoterapeuten’.

Pladsforholdene i kirkebygninger udgør også udfordringer for et godt fysisk arbejdsmiljø. Trange rum og kulturarv gør det vanskeligt at håndtere større og tungere kister. Derfor skal Bettina også snart undervise i ’kistehåndtering’ for at tackle det problem.

Handlingsplan
Når Bettina kører kurser, slutter hun som regel af med at bede kursisterne om at brainstorme på ændringer, der kan forbedre deres arbejdsmiljø. Kursisterne diskuterer, hvordan de bedre kan bruge hjælpemidler og maskiner, og hvordan de kan indarbejde variation og pauser i deres arbejdsdag. Hver deltager udarbejder en kort handlingsplan for at sikre, at ansvarsområderne er klare.

Du kan læse hele artiklen med Bettina her

Kirkernes ansatte har ondt

Cirka 38 procent af de ansatte i branchen ”Religiøse institutioner og begravelsesvæsen oplevede i 2018 smerter flere gange ugentligt.

Kilde: Arbejdstilsynet: ”Arbejdsmiljø og helbred 2012-2018”

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning

  • Tilbyder de folkekirkelige arbejdspladser rådgivning om forebyggelse og løsning af fysiske og psykiske arbejdsmiljøudfordringer.
  • Etableret som prøveordning i 2016 som følge af det voksende antal historier om dårligt psykisk arbejdsmiljø i kirkerne og har siden 2022 været et permanent tilbud.
  • Læs mere om arbejdsmiljørådgivningen her  

Relaterede nyheder