19. maj 2023

Sådan bliver din pensionsopsparing investeret i Sampension

Investering og pension er for mange ukendt terræn, der kan virke svært og uoverskueligt. Pensionsselskabet Sampension gør dig her klogere på, hvordan din pensionsopsparing bliver investeret.

Billede til nyheden Sådan bliver din pensionsopsparing investeret i Sampension
Sampension investerer ansvarligt, både når det gælder klima, miljø, skat og arbejdstagerrettigheder.

Når du sparer op til dit seniorliv via din pensionsopsparing hos Sampension, og andre pensionsselskaber generelt, opnår du en række fordele, der er svære at opnå andre steder. I Sampension sidder der 35 dedikerede investeringsfolk, der hver dag administrerer næsten 300 mia. pensionskroner. Det skaber en større effektivitet og sikrer lave omkostninger til dig. Derudover investeres din pension i flere forskellige aktiver, for at sprede investeringerne, og kunne give dig det højest mulige afkast med mindst mulig risiko.

Din pension indeholder tre typer af investeringer
Dit pensionsdepot indeholder tre typer af investeringer – aktier, obligationer og alternative investeringer i for eksempel ejendomme eller vedvarende energi.

Efterhånden som du nærmer dig pensionsalderen, sørger vi for løbende at mindske risikoen på din opsparing ved for eksempel at justere mængden af aktier og øge mængden af obligationer. Det sikrer dig et stabilt afkast, der passer til dit pensioneringstidspunkt. Du kan dog stadigvæk selv påvirke risikoen i dit investeringsvalg, selvom den overordnede risiko nedtrappes frem mod pensionsalderen. Det gør du ved at justere din investeringsprofil.

Din pension investeres ansvarligt
Sampension har altid haft fuld fokus på at tilrettelægge investeringerne i din pensionsopsparing på en ansvarlig måde – uanset om det gælder klima, miljø, skat eller arbejdstagerrettigheder.

Politikken for ansvarlige investeringer tager udgangspunkt i tre fokusområder, der centrerer sig om investeringernes miljø- og klimamæssige aftryk, investeringernes sociale indvirkning og god selskabsledelse. De er fastsat ud fra en ambition om at efterleve og indarbejde internationale normer og retningslinjer, herunder FN’s Global Compacts 10-principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption og Parisaftalens klimamål.

Det kommer blandt andet til udtryk ved, at Sampension har sat et ambitiøst klimamål om at reducere udslippet af klimagasser med mindst 45 % i 2030 i forhold til 2020 frem mod klimaneutralitet i 2050. Derudover arbejder de ud fra en række principper, hvor de løbende overvåger alle selskaber og lande, de har investeringer i. Hvis overvågning og screening af virksomhederne viser problemer, vil de som det første typisk indgå en dialog med virksomheden, med formålet om at få dem til at ændre holdning og adfærd.

Hvis en kritisk dialog i sidste ende ikke ændrer på virksomhedernes adfærd, bliver virksomhederne ekskluderet. Det betyder, at Sampension frasælger alle aktiver i virksomheden.

Eksklusion kan også ske uden dialog. Det så man blandt andet, da de allerede i april 2021 ekskluderede Rusland på grund af fremfærden overfor Ukraine, og tog et aktivt valg om, at din pensionsopsparing ikke bliver investeret i russiske statsobligationer eller statskontrollerede virksomheder.

Her kan du  blive meget klogere på Sampensions politik for ansvarlige investeringer.

Relaterede nyheder