19. maj 2023

Husk at bruge goderne fra forliget

Vi arbejder hele tiden på at sikre bedre vilkår til vores medlemmer. Dette gør vi blandt andet ved at styrke tillidsrepræsentanternes rolle og rettigheder og ved at forhandle løn og ordentlige arbejdsforhold for medlemmerne. Og vi fortsætter kampen i OK24.

Billede til nyheden Husk at bruge goderne fra forliget
o flere vi står sammen, jo stærkere står vi i forhandlingerne med arbejdsgiverne.

OK24 nærmer sig med hastige skridt, og vi vil derfor minde om de forbedrede vilkår, som vi fik forhandlet hjem i OK21-forliget. Blandt andet blev tillidsrepræsentanternes rettigheder styrket.
Nyvalgte tillidsrepræsentanter (TR) fik for eksempel ret til 5 kursusdage, som skal afholdes inden for 3 år efter, at de første gang er valgt til tillidshvervet. Hvis det er muligt, skal der desuden stilles et lokale til rådighed for TR inden for provstiets grænser. Og TR skal have it-udstyr fra deres arbejdsgiver, hvis de ikke allerede har dette som en del af deres ansættelse.

Brug din tillidsrepræsentant
Husk, at tillidsrepræsentanten er jeres talsperson og kan forsvare jeres interesser over for ledelsen. Han eller hun skal informere jer om arbejdspladsens planer og beslutninger og give ledelsen feedback på jeres oplevelse af arbejdsforholdene.

TR’en er også jeres repræsentant i forbindelse med forhandlinger om arbejdsforhold og løn. I værste fald kan en tillidsrepræsentant også varetage jeres interesser i forbindelse med en eventuel fyringsproces.

Med andre ord er TR’en bindeled mellem ledelsen og medarbejderne, og er med til at sikre, at arbejdsforholdene på jeres arbejdspladsen er i overensstemmelse med gældende overenskomster og regler.

Hvis du har spørgsmål, problemer eller klager, kan du altid henvende dig til din TR, som vil forsøge at hjælpe med at løse problemet eller klagen.

TR’en arbejder for jeres bedste interesser og på at forbedre arbejdsforholdene på jeres arbejdsplads, så husk at bruge ham eller hende.

Efteruddannelse via Kompetencefonden
Udover bedre vilkår for TR, så blev Den Statslige Kompetencefond også videreført i OK21, hvilket betyder, at du har mulighed for at efteruddanne dig med løn. Fonden er aftalt i overenskomstforliget mellem de statslige overenskomstparter, og er til for dig, der er ansat i staten.  

I OK21 fyldes fonden op med nye midler tre gange om året. Det sker første tirsdag i juni, oktober og februar.

Pengene i fonden venter bare på dig, så brug dem på at videreudvikle dig og få nye kompetencer på CV’et.
 
Læs her, hvordan du søger

Relaterede nyheder