18. maj 2023

Landsbygraveren 90 år: 1960’erne bragte nyt lønsystem og den første gravemaskine

I vores serie om Landsbygraverens 90-års jubilæum er vi nået til 1960’erne, hvor et nyt lønsystem kom på plads, og graverne fik deres første gravemaskine.

Billede til nyheden Landsbygraveren 90 år: 1960’erne bragte nyt lønsystem og den første gravemaskine

I landsbygraveren oktober 1964 bringes dette skriv, som Århus-Kredsen har skrevet og sendt ud til alle menighedsråd i det gamle Århus Amt. Som du kan læse, så kæmpes der her for, at alle gravere skal overgå til lønrammesystemet, sådan at man kunne sikre en mere ensartet lønniveauet for alle gravere. Det ved vi jo nu, ”at de gode gamle kræfter” kom i mål med. Sådan var vi alle aflønnet frem til år 2010, inden det blev afløst af det nuværende intervallønsystem.

 

At formanden skal udholde friske bemærkninger fra medlemmer, og ansatte er ikke noget nyt. Her i anledningen af den første formand, Marius Knudsens 80-års fødselsdag.
I 1966 var der også godt gang i mange erfagrupper rundt i landet. Her er billeder fra Fyrendal Kirkegård, hvor de gamle Holbæk og Sorø Amtskredse afholdt deres årlige plante- og anlægskursus. Der var mødt ca. 50 gravere (nogle med – nogle uden hustruer) op. Dagen blev brugt på at udsmykke gravsteder, se fremvisning af maskiner fra forskellige firmaer, lotteri og megen hygge.
Billedet nedenfor er fra september 1966 og er taget i forbindelse med, at den første special gravemaskine blev leveret på en kirkegård. Det må siges at have været til stor hjælp for graverens dagligdag, som indtil da havde gravet alle grave med håndskovl.

 

Relaterede nyheder