Nyt job

Energisk og nytænkende KIRKEGÅRDSLEDER SØGES til Maribo Domsogn

Stillingen er med tiltrædelse 1. juni eller snarest derefter.

Maribo Domsogn er et bysogn med et aktivt kirkeliv. Kirkegården ligger i forbindelse med kirken, sognehuset, Pilgrimshuset og Domprovstegården og
kirkegårdskontor/mandskabsbygning. Alt ligger midt i byen og med smuk beliggenhed ud til Søndersø.


Maribo kirkegård er en smuk gammel kirkegård med mange specielle træsorter, mange historiske gravsteder samt kirkeeng med urnesteder ned til søen.


Vi søger vi en daglig medarbejdende kirkegårdsleder, som vil være med til at bevare vores kirkegårds skønhed og samtidig føre den ind i fremtiden i samarbejde med ansatte og menighedsråd.


Stillingen er fuldtid. Vi ønsker os en kirkegårdsleder som er uddannet gartner, hortonom, jordbrugsteknolog eller har anden relevant uddannelse og gerne ledererfaring. Vi har et kirkegårdsteam bestående af kirkegårdsleder, en fuldtidsansat medarbejder, tre deltidsansatte (hjemsendes 2,5 mdr.) samt et vekslende antal flexjobbere og praktikanter.


Maribo er en gammel købstad og klosterby. Den ligger naturskønt ved Maribo Naturpark Maribo søerne. Her er gode skoler og daginstitutioner. Business Lolland-Falster hjælper gerne med job til eventuel ægtefælle.


Tiltrædelse 1. juni eller snarest derefter.


Opgaver:
• Ansvar for at udarbejde udviklingsplaner i samarbejde med kirkegårdsudvalg
• Kontakt med pårørende, anvisning af gravsteder og indgåelse af aftaler
• Dagligt ansvar for kirkegårdens drift
• Medarbejdende leder for de ansatte på kirkegården

Vi ønsker en kirkegårdsleder som:
• sætter klare mål og skaber tillidsfulde relationer til medarbejdere, øvrige kolleger og råds-og udvalgsmedlemmer
• er visionær og udviklingsorienteret
• har en vis fortrolighed med IT
• har interesse for den grønne omstilling
• løbende vil videreuddanne sig
• har kørekort B

Vi tilbyder:
• et spændende og udfordrende job med et alsidigt indhold
• Flexible og gode arbejdsforhold
• En arbejdsplads, der giver mulighed for personlig udvikling, hvor der tillige forventes godt samarbejde og godt humør
• Den måske smukkest beliggende kirkegård i
Danmark

Løn og ansættelsesvilkår:
Tjenestemandslignende vilkår og stillingen er lønramme 32, løntrin 43-45. Indplacering sker på baggrund af anciennitet.
3 måneders prøvetid og der vil blive indhentet børneattest.

Kom meget gerne på besøg inden du sender din ansøgning og opklarende spørgsmål kan stilles til: Fungerende kirkegårdsleder/regnskabsfører Søren
Lysgaard, mobil 23 30 03 51, mail soel@km.dk eller formand for kirkegårdsudvalg Jørn Andersen, mail joern@boand.dk, mobil 21 48 34 11.

Send din ansøgning med relevante bilag på mail til 7648fortrolig@sogn.dk senest d. 17/5 kl. 12.00.

Samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristen fredag d. 17/5 2024.