Stillingsannoncer

Her finder du ledige stillinger

Stillingsannoncer

Prisen for en lille annonce, der udelukkende linker til Jobnet, er 500 kr.

Prisen for en hel annonce, hvor hele annoncens tekst bliver vist, er knap 5.000 kr. Denne annonce kan ses på hjemmesiden og i medlemsbladet Landsbygraveren. 

Landsbygraveren udkommer hver måned med deadline den 15. i måneden.

Bemærk: Stillingsannoncer optages kun, hvis Kirkeministeriets cirkulære om opslag af stillinger som kirkefunktionær i folkekirken er opfyldt - cirkulæret kan du læse her

Send annoncen til kontor@fakk.dk

 

Bliv medlem af FAKK