Sådan tilrettelægger du selv dit arbejde

Som graver tilrettelægger du selv det, der ligger fast i kalenderen.

Som graver arbejder du efter årsnormen på 1924 timer minus ferie og feriefridage. Det er en fordel både for dig som graver og for din arbejdsgiver. Du er ansvarlig for arbejdsmængde og timeforbrug, og det betyder, at du selv tilrettelægger det, der ikke ligger fast i kalenderen. 

Omvendt får arbejdsgiveren en fleksibel medarbejder, der nogle uger arbejder lidt mere end 37 timer, andre uger mindre end 37 timer. 
 
Det stiller krav dig og din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver har ledelsesretten og dermed også pligt til at lede dig som medarbejder. Det betyder i dagligdagen, at menighedsrådet skal meddele dig hvilke faste arbejdsopgaver der er. Her er fristen 30 dage. Det gælder jo også den rådighedstid, der er tilknyttet din stilling til opgaver, som ikke kan planlægges (begravelser, bisættelser). 
 
Du skal på den anden side også give din arbejdsgiver besked, hvis du bliver pålagt arbejde, der indebærer en så stor arbejdsmængde, at det ikke kan indhentes i den almindelige årsnorm, altså at du ikke kan nå at afspadsere de ekstra timer. Og det skal du synliggøre over for din arbejdsgiver.

Du kan ikke opspare frihed, som arbejdsgiver ikke kender til

Når du arbejder som graver, kan der nemt løbe ekstra timer på, blandt andet til bisættelser og begravelser. De timer må du sørge for at afspadsere inden 1. april. Hvis du vil sende en regning for de ekstra timer, så skal det på forhånd være aftalt med menighedsrådet. 

Her er 5 gode råd i forhold til selvtilrettelagt arbejde

  1. Vær fleksibel. Timerne skal passe over en længere periode, ikke uge for uge.
  2. Bliver du pålagt ekstra arbejde, som du ikke kan nå at afspadsere, så giv menighedsrådet besked.
  3. Lav et årshjul, som beskriver alle perioder og årstider med de forskellige opgaver, for eksempel hækkeklipning, græs, grandækning og lignende. Beskriv opgaverne og estimer timerne.
  4. Lav eventuelt en 4-ugersplan for den kommende tid, hvor der er taget højde for opgaver og muligt vejrlig.
  5. Del dit årshjul og din plan med menighedsrådet. Det er vigtigt, at de ved, at du arbejder på en årsnorm, og det derfor er naturligt, at der er måneder med færre timer og andre med flere.