Sådan er reglerne for seniorbonus og seniordage

Når du er fyldt 62 år, har du ret til at holde 2 seniordage.

Pr. 1. januar 2024 er der kommet nye regler for seniorbonus og seniordage.

Ansatte, der fylder 62 år i perioden fra den 1. januar til den 30. juni, har ret til at holde 2 seniordage i det kalenderår, hvor de fylder 62 år. Ansatte, der fylder 62 år i perioden fra den 1. juli til den 31. december, har ret til at afholde 1 seniordag i det kalenderår, hvori den ansatte fylder 62 år. I årene efter det fyldte 62. år har alle ret til at afholde 2 seniordage.

Udbetaling af seniorbonus hver måned 
Seniorbonussen bliver udbetalt automatisk hver måned sammen med den faste månedsløn. Vælger du at holde en seniordag, får du et fradrag i lønnen. 
 
Seniordage er hele dage 
Du kan kun afvikle seniordage som hele dage. Dette skaber symmetri mellem værdien af seniorbonus og det lønfradrag, der sker ved afvikling af en seniordag. 
 
Beregningsgrundlag og pensionsgivende seniorbonus 
Beregningsgrundlaget for seniorbonus er den faste månedsløn. Variable løndele og pensionsbidrag inkluderes ikke i beregningsgrundlaget, på samme måde som variable løndele ikke indgår i grundlaget for beregning af lønfradrag. Seniorbonussen er pensionsgivende for både overenskomstansatte og tjenestemænd. 
 
Mulighed for pensionsbidrag 
Du kan, hvis din arbejdsgiver sig ja, vælge at indbetale et forhøjet eller ekstraordinært pensionsbidrag over en nærmere fastsat periode.  
 
Overgangsbestemmelser 
1. januar 2024 er de nye regler for seniorbonus trådt i kraft. Der er dog overgangsbestemmelser for ansatte, der i 2022 og 2023 har været omfattet af den tidligere seniorbonusordning. 
 
Se cirkulæret her