Rejse og time- dagpenge skema

På tjenesterejser og kurser i Danmark, der er forbundet med overnatning, og som varer minimum 24 timer, udbetales timedagpenge

På tjenesterejser og kurser i Danmark, der er forbundet med overnatning, og som varer minimum 24 timer, udbetales time- og dagpenge.

Time- og dagpenge skal dække merudgifter til måltider og småfornødenheder.

Dagpenge udbetales for hver fulde 24 timer, tjenesterejsen varer. For timer herudover udbetales timepenge pr. påbegyndt time. Timepenge udgør 1/24 af dagpengene.

Dagpengenes størrelse fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære.

Hvis den ansatte får gratis måltider i tilknytning til tjenesterejsen, reduceres time- og dagpengene. Morgenmåltid beregnes herved til 15%, frokost til 30% og middag til 30% af dagpengesatsen.

Se satsreguleringscirkulæret her.

Timedagpenge og kørsel indberettes i Fløs af den lønansvarlige under skabelon 15. Det udfyldes med døgn - timer - kostfradrag, skattefri kilometergodtgørelse og refusion efter bilag.

I det gamle lønsystem blev det indberettet på en anden måde og i forhold til et skema. Der er stadig en del der registrerer timedagpengene i skemaet og afleverer det til lønadministratoreren til indberetning i Fløs. Derfor er det stadig opdateret og at finde her på siden.

Hent Rejse og time- dagpenge skemaet her