Som graver med kirketjeneste skal du på et grundlæggende kursus

En kirkefunktionær, der ansættes som graver med kirketjeneste, skal gennemføre følgende 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen:

  • Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald (3 dage) 

  • Præventiv konservering af kirkens udstyr (2 dage) 

  • Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar (3 dage) 

  • Manuel betjening af kirkens tekniske installationer (2 dage) 

  • Tilsyn med kirkebygninger og inventar (2 dage) 

  • Samarbejde, kommunikation og faglig etik (5 dage). IDV. 

  • Medvirken ved gudstjeneste/kirkelige handlinger (4 dage) 

  • Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger (2 dage) 

  • Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken (2 dage) 

Samme uddannelse skal gennemføres af kirkegårdsledere, når forpligtelse til at varetage kirketjenerfunktioner er knyttet til stillingen. 
 
AMU-Fyn udvikler og tilrettelægger AMU-kurser i samarbejde med de statslige virksomheder og Kompetencesekretariatet og målretter de nuværende og fremtidige uddannelsesbehov i staten inden for de uddannelsesmål, AMU-Fyn er godkendt til. 
 
Find kursusoversigter og information her ved AMU-Fyn. 
 
For nærmere orientering og tilmelding: 

På www.amu-fyn.dk eller ring på tlf.: 66 13 66 70 

Bliv medlem af Forbundet for Kirke- og Kirkegårdsansatte