Som medlem af fagforeningen er du sikret konfliktunderstøttelse

Hvis parterne ikke kan blive enige om en ny overenskomst, er du sikret konfliktunderstøttelse, så du ikke står uden indtægt under en strejke eller lockout.

Arbejdsgiverne og lønmodtagerne skal blive enige om nye overenskomster i overenskomstforhandlingerne.

Når de har indgået en aftale, skal medlemmerne stemme om den. Men det sker også, at uenigheden om vilkårene i den nye overenskomst er så stor, at der udbryder konflikt i form af strejke og lockout.

Strejken starter med et strejkevarsel, hvor medlemmerne af en fagforening fra en bestemt dato strejker og dermed ikke får løn for de dage, strejken varer.

Arbejdsgiveren kan som modsvar udsende et lockoutvarsel for medlemmerne af fagforeningen, som fra en bestemt dato dermed ikke skal møde på arbejde og ikke får løn for de dage, de er lockoutede.

Du er sikret konfliktunderstøttelse 
Hvis det skulle ende med konflikt, er du som medlem af FAKK sikret konfliktunderstøttelse fra strejkekassen. Men det er sådan, at konfliktunderstøttelsen kun går til medlemmerne af fagforeningen.

Kolleger, som ikke er medlem af den fagforening, der dækker overenskomstens område, skal under konflikten møde på arbejde, med mindre det ikke er muligt. Er det ikke muligt, står de i princippet uden indtægt, da de ikke er berettiget til at modtage dagpenge under konflikten.  

Her kan du se, hvad der blandt andet står i Serviceforbundets vedtægter (FAKK er en del af Serviceforbundet) om retten til konfliktunderstøttelse 
Under en af forbundet anerkendt konflikt har ethvert medlem, som deltager i konflikten, ret til en understøttelse fra 1. dag svarende til arbejdsløshedskassens dagpengesats. Forretningsudvalget kan fastsætte understøttelsen til et højere beløb pr. dag.   

Medlemmer, som på grund af konflikt udelukkes fra arbejdsløshedsunderstøttelse, betragtes som deltagere i konflikten og understøttes som sådanne.  

Hvis du er tjenestemand
Er du ansat som tjenestemand, har du ikke samme strejkeret, som de overenskomstansatte. Langt hovedparten af gravere er ansat på overenskomst.