Sådan finder du din lokale FAKK-afdeling

Når du har brug for din fagforening, er det næsten altid din lokale FAKK-afdeling, der er første kontakt. Ofte kan afdelingen hjælpe dig eller hjælpe dig videre.

Som medlem af FAKK modtager du hver måned fagbladet Landsbygraveren. Bagerst under ”listen” er alle afdelingsformændene listet op med navn, adresse og kontaktinformation. Vær dog opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er afdelingsformanden, der sidder i hovedbestyrelsen, men det er det ofte. 
 
I bladet under ”afdelings nyt” er der også listet op, hvem der er tillidsrepræsentant i det provsti, du er ansat ved. 
 
Skulle du være i tvivl om, hvilket provsti, du er ansat i, kan du altid slå dit menighedsråd og/eller kirke op påsogn.dk, og læse det under ”fakta om sognet”. 
 
Hvor finder jeg min lokalafdeling på hjemmesiden? 
Du kan finde din lokalafdeling på FAKK’s hjemmeside. Herfra klikker du ind på lokalafdelingens hjemmeside. 
 
En anden mulighed er ”Hovedbestyrelsen” Her kan du finde navn, adresse og kontaktoplysninger på alle hovedbestyrelsesmedlemmerne.