Sådan kommer du på betalt efteruddannelse

Langt de fleste efteruddannelseskurser kan dækkes af støtte fra Den Statslige Kompetencefond. Så det er bare om at finde det helt rigtige kursus, få aftalt det med arbejdsgiver og søge støtte til det.

Alle medlemmer i FAKK kan søge støtte fra Den Statslige Kompetencefond. Altså både overenskomstansatte og tjenestemænd.

Og igennem Kompetencefonden er det gratis for dig som graver og kirkegårdsleder at få fyldt ny viden og nye kompetencer i rygsækken.

Den Statslige Kompetencefond er din mulighed for at udvikle dine kompetencer til fremtiden. Fonden er aftalt i overenskomsten.  

Her kan du finde relevante kurser

Alle kan have glæde af at dygtiggøre sig inden for deres fag. Derfor er der en vifte af relevante kurser for dig som graver.  

Kurserne varer typisk 2-4 dage, og de er sammensat ud fra ønsker og behov til det, der kan give nye kompetencer til arbejdslivet for den enkelte.  

Hvad kan jeg komme på kursus

Der er mange forskellige typer kurser, for eksempel:  

 • mødet med mennesker i sorg  

 • mødet med kirkens brugere  

 • rundvisning på kirkegården  

 • pasning af kirkens udendørsarealer  

 • bedre anvendelse af kirkens tekniske anlæg  

 • kirkefunktionærens rolle i byggeprocessen  

 • præsentationsprogrammer 

 • mødet med andre begravelsesskikke  

 • ergonomi   

 • samspil med kolleger med særlige behov.  

Du kan finde mange relevante kurser, hos AMU-FYN. Der er både kurser for alle kirkefunktionærer og kurser specifikt for kirketjenere.

Du kan se aktuelle kurser her

Hvad koster det at komme på kursus?

Du kan som udgangspunkt søge op til 25.000 kroner pr. kalenderår fra Den Statslige Kompetencefond. De penge kan dække langt de fleste kurser, medmindre du skal tage en længerevarende uddannelse. 

Hvad kan jeg få støtte til?

Du kan søge støtte til forskellige udgifter i forbindelse med din efteruddannelse: 

 • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetencegivende aktiviteter. Beløbet er ekskl. moms. 

 • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv. 

 • Transport: Udgifter til transport i forbindelse med deltagelse i fx kursus støttes efter statens regler for kilometergodtgørelse. 

 • Ophold: Hvis din deltagelse i den ansøgte kompetencegivende aktivitet kræver overnatning, så kan der også ansøges om støtte til opholdet. 

 • Andre kurser fra en offentlig udbyder, selv om kurset ikke er inden for positivlisten. I det tilfælde kommer ansøgningen ind til Danmarks Kirketjenerforening til vurdering. 

Hvordan aftaler jeg uddannelse med min arbejdsgiver?

Du skal aftale uddannelsen eller kurset med dit menighedsråd og daglige leder. Det skal du, fordi din arbejdsgiver skal være med til at finansiere uddannelsen ved at give dig fri til at videreuddanne dig.

Selve ansøgningen skal derfor også godkendes af din leder eller kontaktperson, før den kan behandles af fonden. 

Skal arbejdsgiver også betale noget?

Det er et krav, at din arbejdsplads også er med til at betale for den kompetenceudvikling, du søger støtte til. Det kan for eksempel være udgifter til dækning af arbejdstid og/eller den aktivitet, du søger støtte til. 

Hvordan søger jeg?

Der er ingen tidsfrister. Du kan sende ansøgning om støtte op til 9 måneder, før uddannelsen eller kurset starter, og helt frem til dagen før.

Det er OAO’s fondspulje, du skal søge.

Du kan ikke søge støtte til kurser, som du allerede er startet på.

Her er siden med linket til ansøgningsskemaet 

Hvilke uddannelser er der på positivlisten?

Her er positivlisten for OAO Øvrige 

 • Forberedende voksenundervisning (FVU) 

 • Ordblindeundervisning (OBU) 

 • Realkompetenceafklaring/IKV 

 • Almen voksenuddannelse (AVU) 

 • Højere forberedelseseksamen (HF) 

 • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 

Hvordan søger jeg Akademi-, diplom- og masteruddannelser?

Ved ansøgninger til akademi-, diplom- og masteruddannelser, der er opbygget af moduler, kan der søges om ét modul pr. ansøgning og inden for en beløbsgrænse på 25.000 kroner Der kan søges flere gange inden for et kalenderår, hvis den årlige beløbsgrænse på 25.000 kroner ikke overstiges. 

 • Akademiuddannelse (modul) 

 • Diplomuddannelse (modul) 

 • Masteruddannelse (modul) 

 • Voksenunderviseruddannelse 

 • Moduler, som udbydes som enkeltfag på tompladsordning på professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser 

Rejse og time- dagpenge beregningsskema

På tjenesterejser og kurser i Danmark, der er forbundet med overnatning, og som varer minimum 24 timer, udbetales time- og dagpenge.

Time- og dagpenge skal dække merudgifter til måltider og småfornødenheder.

Dagpenge udbetales for hver fulde 24 timer, tjenesterejsen varer. For timer herudover udbetales timepenge pr. påbegyndt time. Timepenge udgør 1/24 af dagpengene.

Dagpengenes størrelse fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære.

Hvis den ansatte får gratis måltider i tilknytning til tjenesterejsen, reduceres time- og dagpengene. Morgenmåltid beregnes herved til 15%, frokost til 30% og middag til 30% af dagpengesatsen.

Se satsreguleringscirkulæret her.

Timedagpenge og kørsel indberettes i Fløs af den lønansvarlige under skabelon 15. Det udfyldes med døgn - timer - kostfradrag, skattefri kilometergodtgørelse og refusion efter bilag.

I det gamle lønsystem blev det indberettet på en anden måde og i forhold til et skema. Der er stadig en del der registrerer timedagpengene i skemaet og afleverer det til lønadministratoreren til indberetning i Fløs. Derfor er det stadig opdateret og at finde her på siden.

Hent Rejse og time- dagpenge skemaet her.

Her er en guide til at søge uddannelse og tilskud