Sådan er reglerne for nyt arbejdstøj

Der er et cirkulære, som beskriver reglerne for køb af arbejdstøj og sort tøj. Arbejdstøjet er det tøj, du normalt har på, når du er på arbejde. Sort tøj er det sæt, som nogle menighedsråd forlanger under kirketjenester.

Der er et cirkulære, som beskriver reglerne for køb af arbejdstøj og sort tøj. Arbejdstøjet er det tøj, du normalt har på, når du er på arbejde. Sort tøj er det sæt, som nogle menighedsråd forlanger under kirketjenester. 
 
Cirkulæret beskriver retningslinjerne, men derudover har hvert enkelt menighedsråd forskellige regler for, hvordan du skal gå klædt. 
 
Hvis dit menighedsråd ikke har udstukket klare retningslinjer, er det en god idé at bede dem om det. Ellers kommer du måske til at klæde dig på en måde, som nogle anser for upassende.

Regler for nyansatte i forhold til cirkulæret

Hvis du er nyansat, skal menighedsrådet udlevere 

  • et sæt arbejdstøj, som består af 2 arbejdsskjorter, 1 par arbejdsbukser, 1 jakke og 1 par sko.  

Hvis du er nyansat og også skal holde de udvendige kirkearealer rene, skal menighedsrådet desuden udlevere 

  • et regnsæt med bukser og jakke.

Skal du bære sort tøj for at udføre dit arbejde, skal menighedsrådet også udlevere det.

Arbejdstøj og sort tøj: Sådan foregår det i praksis

I praksis foregår det ved, at du får et bestemt beløb at købe arbejdstøjet for, altså det du skal udføre dit normale arbejde i.

Skal du også købe sort tøj, vil menighedsrådet enten afsætte et bestemt beløb, som du kan købe for, eller du kan få at vide, at du ikke har et bestemt beløb, men at du skal købe tøj af en ordentlig kvalitet, så det kan holde i 4 år. Det er så op til dig selv at vurdere pris og kvalitet. 

Hvor ofte må jeg købe nyt arbejdstøj ifølge cirkulæret?

Efter et års ansættelse (fuldtidsarbejde) kan du købe nyt arbejdstøj. Og herefter hvert halve år. Har du været på barsel eller syg i mere end en måned, så skal du trække den tid fra. 

Hvis du f.eks. har været på barsel i 6 måneder, så går der altså 1½ år, før du første gang kan købe nyt arbejdstøj. 

Hvor mange penge har jeg til at købe arbejdstøj for ifølge cirkulæret?

En graver eller kirkegårdsleder skal under udførelse af sit arbejde være iført almindeligt arbejdstøj, der er hensigtsmæssigt og afpasset efter arbejdet. Menighedsrådet kan stille krav om, at graveren under udførelse af kirketjenesten skal bære mørkt tøj.
Menighedsrådet stiller de til arbejdet i henhold til arbejdsmiljøreglerne nødvendige personlige værnemidler, f.eks. støvler, arbejdshandsker og høreværn til rådighed.

Der optjenes 105 kr. pr. md. til udendørs arbejdstøj. Gravere og kirkegårdsledere, der medvirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger, er inden for en samlet udgiftsramme på kr. 165,00 pr. ansættelsesmåned (ekskl. moms) berettiget til udlevering af mørkt tøj. Gravere er berettiget til udlevering af mørkt tøj, såfremt de medvirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Denne ret har gravere uafhængigt af, om menighedsrådet har stillet krav om, at graveren under udførelse af kirketjeneste skal bære mørkt tøj.
Uden kirketjeneste er man berettiget til at købe tøj for 1.260 kr. + moms pr. år.
Med kirketjeneste er man berettiget til at købe tøj for 1.980,00 kr. + moms pr. år.

Satserne er trådt i kraft 1. oktober 2018.

Hvor ofte må jeg få sort tøj ifølge cirkulæret?

Du kan bede om at få lov til at købe et nyt sort sæt efter 4 års ansættelse. Hvis du ikke kan vente 4 år med at købe et nyt sorte sæt, skal du selv betale.

Hvad, hvis jeg er ansat på deltid?

Hvis du er ansat på deltid, så nedsættes beløbet tilsvarende, så du har færre penge at købe tøj for. Det sker, fordi du må formodes at slide tilsvarende mindre på dit arbejdstøj.  

Hvem skal vaske mit arbejdstøj og sorte tøj ifølge cirkulæret?

Cirkulæret beskriver ikke, hvem der skal vaske arbejdstøjet, men det almindelige er, at graveren selv vasker arbejdstøjet og afholder udgiften til vask.

Derimod står der i cirkulæret, at menighedsrådet skal betale for rensning af det sorte tøj.

Skal jeg selv lægge ud for tøjet?

Du kan aftale med forretningen, at den sender en faktura til kirkekontoret. Eller du kan få penge med fra kontoret.

Skal jeg afleveret mit arbejdstøj, hvis jeg fratræder min stilling?

Men dit sorte tøj skal ifølge cirkulæret afleveres til menighedsrådet, hvis du fratræder inden 4 år efter, du har fået udleveret tøjet. Cirkulæret giver mulighed for, at du kan købe det sorte tøj for et beløb, der fastsættes ud fra tøjets tilbageværende værdi.

Her ser du cirkulæret

Linket åbner fællesoverenskomsten på retsinformation. Man kan altid se i øverste højre hjørne om dokumentet er gældende. Ellers er det skrevet historisk på dokumentet.

Læs hele tøjcirkulæret her.