Tjenestemand: Sådan søger du om mere i løn

Vil du have mere i løn? Så kan FAKK hjælpe dig med at forhandle.

Det er muligt at forhandle personlige tillæg og engangsvederlag, og det kan ske på et hvilket som helst tidspunkt på året. FAKK forhandler for dig, men det kræver, at du udfylder et oplysningsskema, så vi har et grundlag at forhandle ud fra.

Noget af det, der kan udløse tillæg eller vederlag er den erfaring og viden, du har opnået i dit tidligere og nuværende arbejde. Det kan også være efteruddannelse, eller nye funktioner eller ansvarsområder.

Sådan skal du gøre 

  1. Du udfylder oplysningsskemaet. Du kan finde oplysningsskema lokallønsforhandling her 

  1. Du sender det udfyldte oplysningsskema det til kontor@fakk.dk sammen med din seneste lønseddel. 

  1. FAKK kontakter dig herefter, og med udgangspunkt i det skema, du har udfyldt, taler vi om, hvad argumenterne for dit tillæg eller vederlag skal være. 

  1. På baggrund af oplysningsskemaet og jeres samtale udfærdiges et forhandlingsoplæg, som sendes til dit menighedsråd. 

  1. Menighedsrådet skal vende retur inden for en måned med accept, afvisning eller modforslag. 

  1. Du og din forhandler drøfter menighedsrådets tilbagemelding. 

  1. Hvis du accepterer den aftale, som foreligger, bliver der lavet en lønaftale. Den skal FAKK og menighedsrådet skrive under. Når det er sket, gælder aftalen. 

Det er sådan for tjenestemænd, at de ikke kan anke en afvisning eller et modforslag videre i stiftet eller til ministeriet. Det er derfor nødvendigt at indgå et kompromis, hvis der skal laves en aftale.

Her kan du se cirkulæret om forhandling af lokalløn