Tjenestemænd og Tidlig Pension

Tidlig Pension giver dig mulighed for at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet 3 år før, du når din folkepensionsalder, hvis du har været 44 år på arbejdsmarkedet, når du fylder 61 år.

Loven om Tidlig Pension trådte i kraft 1. januar 2021. Du kan se de generelle regler for Tidlig Pension her.

Kan man få Tidlig Pension som tjenestemand?

Tjenestemænd kan også få tilkendt Tidlig Pension. 
  
Som tjenestemand kan du som udgangspunkt få udbetalt din tjenestemandspension, fra du fylder 60 år. Du kan få den udbetalt samtidig med Tidlig Pension.

Hvad er undtagelserne?

Der er dog en række undtagelser. Tjenestemænd ansat efter 2007 kan først gå på pension på et senere tidspunkt. Det afhænger af anciennitet og alder. 
  
Her er et eksempel: En tjenestemand født i 1963 og ansat i 2008 vil først kunne få udbetalt tjenestemandspension, når vedkommende fylder 63 år. Og er tjenestemanden født i 1972 vil tjenestemandspensionen tidligst kunne udbetales, når vedkommende fylder 65 år.   
  
En tjenestemand optjener pension i takt med sin anciennitet. En tjenestemandspension bliver beregnet ud fra antal år som tjenestemand samt det skalatrin, man var aflønnet på ved pensionering. En tjenestemands pensionsalder bliver regnet fra det fyldte 25. år og frem til fratræden. Efter 37 års ansættelse har man opnået fuld tjenestemandspension. Størrelsen på tjenestemandspensionen afhænger også af årsagen til, at tjenestemanden er ophørt i sin stilling, tjenestemandens alder på fratrædelsestidspunktet og en række andre forhold.   
  
Du skal dog være opmærksom på reglen om, at du skal være på arbejdsmarkedet op til overgang til Tidlig Pension. Det opgøres 3 måneder før overgangen, og her skal du have haft mindst 6 måneders sammenhængende arbejde, som opgøres af A-kassen. Det kan være et problem for nogle tjenestemandsordninger med tvungen afgangsalder på for eksempel 63 år.

Kan pensioner blive modregnet?

Udbetaling af egne pensioner herunder arbejdsmarkedspension, ATP, ægtefælle og samleverpension og private invalidepensioner vil ikke blive modregnet. Indtægt fra aktie- og kapitalindkomst vil heller ikke blive modregnet. 
  
Ydelsen sættes ned, hvis du har en pensionsformue på mere end 2 millioner kroner, herunder værdien af en tjenestemandspension, som er en løbende livsvarig pensionsydelse. 
  
Fradraget beregnes som 80 % af dine løbende livsvarige pensioner og 5 % for øvrige pensionsordninger over bundgrænsen. Tidlig Pension nedsættes i hele perioden med det beregnede beløb, som overstiger fradragsbeløbet på 100.000 kr. Nedsættelsen af Tidlig Pension sker, uanset om pensionen bliver udbetalt eller ej. 
  
Der modregnes for den løbende årlige tjenestemandspensionsydelse efter disse regler: Man tager 80 procent af den løbende ydelse. Det kunne for eksempel være værdien af en årlige tjenestemandspension på 200.000 kroner. 80 procent heraf er 160.000 kroner. Der er et bundfradrag på 100.000 kroner årligt. Det vil sige, at tjenestemanden skal modregnes 60.000 kroner årligt. 
  
Ydelsen bortfalder helt, hvis din pensionsformue er mere end cirka 5 millioner kroner. 
Din ægtefælle eller samlevers pension, indtægt eller formue påvirker ikke din pensions størrelse. 

Hvad betyder det for tjenestemænd?

Der kan ske fradrag i din Tidlig Pension, hvis depotværdien af din tjenestemandspension overstiger 2 millioner kroner. Men der sker ikke fradrag i din tjenestemandspension, fordi du får ret til Tidlig Pension. 
  
Som tjenestemand kan du få oplyst pensionsopsparingens værdi hos din arbejdsgiver, der får oplysningerne via tjenestemandspension.dk eller Pensab.dk
  
Har du flere pensionsopsparinger, for eksempel en privat pensionsopsparing i banken og en arbejdsmarkedspension, kan du se dine  pensionsopsparinger på www.pensionsinfo.dk. Der kan du dog ikke se din tjenestemandspension.

Tidlig Pension

- kaldes også af nogle for Arne Pension, fordi bryggeriarbejderen Arne spillede en vigtig rolle i valgkampen, hvor Socialdemokratiet lovede mulighed for tidlig tilbagetrækning efter mange år på arbejdsmarkedet.