Lokallønsforhandlinger uden for pulje

Udfyldelsen af lønforhandlingsskemaet er en forudsætning for, at FAKK kan forhandle løn for dig.

Det er nu muligt at forhandle personlige tillæg og engangsvederlag til de tjenestemandsansatte. Udfyldelsen af lønforhandlingsskemaet er en forudsætning for, at vi kan forhandle løn for dig. 

Udfyld lønforhandlingsskema her

Vejledning
I henhold til forbedring af lønnen er der mange elementer der kan være i spil. Selve begrebet anciennitet er ikke alene et argument der umiddelbart giver mere i løn, men den erfaring og viden man har opnået via sin anciennitet kan være medvirkende til en lønforbedring, så den del er vigtigt at beskrive.

Dernæst kan man være i besiddelse af erfaring, fra tidligere arbejde eller uddannelse, som du mener, skal honoreres ved en forbedring af lønnen.

Forhandlingen pågår mellem de respektive menighedsråd og FAKK. Forbundet anbefaler derfor at man tager en lønforventningssamtale med sit menighedsråd for at forbedre mulighederne for et positivt resultat.
En lønaftale er kun gyldig, når den er underskrevet af begge parter, menighedsrådet og FAKK.

Der er ikke nogen tidsfrist på indsendelse til FAKK, og forhandlingerne vil blive behandlet løbende.