Aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder

Aftalen har udgangspunkt i OK11, hvor der blev rejst krav om, at tjenestemænd o. lign. skulle have mulighed for at optjene pension udover de 37 år.

Det skal bemærkes, at aftalen trådte i kraft 01/01 2019. 
 
Optjening af engangsbeløbet sker for hvert kvartals tjeneste, efter at tjenestemanden har optjent 37 års pensionsalder. 
 
Engangsbeløbet beregnes og udbetales af Udbetaling Danmark samtidig med den første måneds udbetaling af tjenestemandspension. 
 
Moderniseringsstyrelsen offentliggør inden den 1. januar 2019 et værktøj til beregning af engangsbeløb på styrelsens hjemmeside. Beregneren vil kunne anvendes af til beregning af engangsbeløbets størrelse ved fratræden efter at have optjent 37 års pensionsalder.

Læs hele cirkulæret her

Engangsbeløb - Cirkulær