Hovedaftale

Mellem Finansministeriet og statsansattes kartel, overenskomstsektionen

Hovedaftalen udgør sammen med Fællesoverenskomsten, Organisationsaftalen og Protokollatet reglerne for at arbejde som graver og kirkegårdsleder.

Hovedaftalen gælder alle, der er ansat efter den med StK indgåede fællesoverenskomst, og alle, der er ansat efter en overenskomst indgået med en eller flere af de organisationer, der er medlem af overenskomstsektionen i StK.

Hovedaftalen indeholder blandt andet de overordnede regler for, samarbejde og organisationsfrihed, ledelsesretten, overenskomstindgåelse og -opsigelse og arbejdsstandsning. 

Den er trådt i kraft 21. juni 1991. 
 
Hele aftalen kan læses her.

Linket åbner hovedaftalen på retsinformation. Man kan altid se i øverste højre hjørne om dokumentet er gældende. Ellers er det skrevet historisk på dokumentet.