Information og vejledning om lønforhandling til den ansatte.

Årlig lønforhandling

Som graver du har jf. overenskomsten ret til en årlig lønforhandling. Det kan du som den ansatte gøre gennem os ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema på vores hjemmeside.

Der vil hvert forår være et link, som du udfylder, og slutteligt modtager du en kvitteringsmail fra systemet. Det er din garanti for, at ansøgningen er gået rigtigt igennem. Husk også at se i uønsket post/spam. 

Du kan og skal kun udfylde skemaet én gang. Ellers kan vi risikere at modtage flere ansøgninger på samme ansatte uden at vide, hvilken en der er gældende. Er du i tvivl, kan du altid ringe til os. 

Vi anbefaler, at du generelt søger om mere i løn hver 2. år. For det er nemmere at få mindre beløb igennem en forhandling, end at undlade at lønforhandle i fx mere end 10 år og så på én gang forlange store beløb. 

Da der er tale om en individuel lønforhandling, er det vigtigt, at det er dine egne argumenter, du bruger som begrundelse for at søge om mere i løn.
 

Hvad skal jeg overveje? 

Gode spørgsmål du kan stille dig selv: 

  • Hvor meget samlet erfaring har jeg som graver? 
  • Hvor lang anciennitet har jeg her på min arbejdsplads? 
  • Hvilke relevante uddannelser har jeg? 
  • Hvilke relevante kurser har jeg? 
  • Har jeg nogle særlige personlige kompetencer, jeg bringer i spil i min ansættelse? 
  • Har jeg relevant erfaring fra andre hverv i mit arbejdsliv, jeg kan bringe i spil i mit job? 
  • Har jeg ydet er særlig indsats det sidste års tid? 
  • Er jeg lykkedes særlig godt med et bestemt projekt eller andet, der har skabt værdi for min arbejdsplads? 
  • Har jeg påtaget mig nye funktioner af varige eller midlertidig karakter? 


Husk det er din lønforhandling – dit ansættelsesforhold. Så du sidder selv inde med alle de bedste argumenter. Der er ikke ét bestemt beløb, man kan søge for én bestemt indsats eller andet.

Alt er til forhandling inden for lønrammen via dialog og argumenter. Er I flere ansatte ved samme menighedsråd, er det en dårlig idé at sende en kopi af samme ansøgning. Det vil trække alles chancer ned. 

Som medlem af FAKK kan du altid ringe til sekretariatet og få hjælp og sparring til din ansøgning. Vi kan også anbefale, at man taler med sin lokalafdeling og tillidsrepræsentant eller andre erfagrupper for at støtte og sparre med hinanden.

Det er vigtigt at understrege, at dette er en ansøgning til et ønske om mere i løn, som vi som faglig organisation bakker dig op i. Men vi kan hverken diktere eller bestemme, om dit Menighedsråd vil imødekomme dit ønskede beløb. 

Deadlines

Vi i sekretariatet lukker dette link/ansøgning senest 1. august. Herefter skal vi inden den 15. september have behandlet alle indkomne ansøgninger individuelt og have sendt ud til alle berørte menighedsråd.

Vi skal sende til sognets fortrolighedspostkasse. Så det er meget vigtigt, at du udfylder korrekt sognekode i din ansøgning! Er du i tvivl om sognets sognekode, kan den altid findes på www.sogn.dk

Meningsrådene har fra den 15. september til den 15. november til at forholde sig til, om de ønsker at imødekomme det ansøgte beløb, komme med et modforslag eller helt afvise lønforhandlingen – dog med en saglig begrundelse. 

Herefter er der ikke flere deadlines, der skal overholdes. Det er forskelligt, hvor længe disses forhandlinger kan strække sig ind i det nye år. Men aftalen vil (hvis ikke andet aftales) altid være gældende fra den 1. januar i det kommende år. Så er aftalen fx først endelig på plads i marts, skal der udbetales en regulering på næstkommende lønudbetaling på differencen. 

Husk at vi kun forhandler årlig intervalløn og midlertidige tillæg i 31.03.2012-niveau kroner. Engangsvederlag i nutids kroner.

Når vi ikke til enighed, kan sagen videreføres i stiftet i en fase 2-forhandling, hvis vi finder begrundelse for det. 

Der kan kun forhandles løn i denne proces. Ikke mere fri, seniordage, flekstid, feriedage og/eller andre goder. 

Dette er én måde at gøre det på. Altså på den ansattes foranledning. Men menighedsrådet må også – året rundt – sende os en skrivelse på, at man ønsker at give sine ansatte mere i løn.

Lønforhandling for overenskomstansatte

Find oplysningsskema til lønforhandling for overenskomstansatte.

Lønforhandling for tjenestemænd

Hvis du er tjenestemandsansat, kan du søge om lønforbedring året rundt. Se vejledning via linket.